airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Suliffissarsiortunut ikiorsiissutit

Suliffissarsiortunut ikiorsiissutinik qinnuteqarniaraanni, sumiiffimmi Majoriaq saaffigineqassaaq, nunaqarfimmiikkaannilu nunaqarfimmi kommuunip allaffianut saaffiginnittoqassalluni.
Suliffissarsiortunut ikiorsiissutit – online-kkut nalunaarsortinneq

Paasissutissat nalinginnaasut 

Aallarniut
Suliffissarsiortunut ikiorsiissutinik qinnuteqarniaraanni, sumiiffimmi Majoriaq saaffigineqassaaq, nunaqarfimmiikkaannilu nunaqarfimmi kommuunip allaffianut saaffiginnittoqassalluni.

Suliffeqanngikkaanni, angerlartitaasimangaanni imaluunniit napparsimanermut atatillugu aningaasarsiassaraluanik annaasaqarsimangaanni suliffissarsiortunut ikiorsiissutinik pisinnaatitaaffeqartoqarsinnaavoq.

Nalinginnaasut
Suliffissarsiortunut ikiorsiissutinik pisinnaatitaassaguit sapaatip akunneranut minnerpaamik nal. akunnerini 20-ni sulisinnaanermut piareersimassaatit, aamma ullormik ataatsimik kalerrinneqarlutit nalinginnarmik suliffeqalersinnaassallutit.

Sapaatip akunneranut minnerpaamik nal. akunnerini 20-ni sulisinnaanngikkuit pisortanit ikiorsiissutinik annertussusileriikkanik qinnuteqarsinnaavutit.

Inuit kikkuuneri
Suliffissarsiortunut ikiorsiissutit tassaapput namminneq pisuussutiginngisamik suliffissaaleqisunut, napparsimasunut aamma angerlartitaasimasunut, 18-ileereertunut, aamma Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik angerlarsimaffeqartunut ikiorsiissutit.

Qinnuteqaat 

Suliffissarsiortunut ikiorsiissutit pillugit qinnuteqarniaruit Majoriamut saaffiginnissaatit, nunaqarfimmiikkuillu nunaqarfimmi kommuunip allaffianut saaffiginnillutit. Tassani suliffissarsiortunut ikiorsiissutinik qinnuteqarnermut immersugassamik tunineqassaatit. Qinnuteqarnermi makkua nassarneqassapput:

 • Suliunnaarnermut, angerlartitaanermut imaluunniit napparsimanermut uppernarsaat
 • Qaammatini kingullerni pingasuni imaluunniit sapaatit akunnerini kingullerni 13-ini akissarsiarisat allagartaat
 • Akileraartarnermut allagartaq
 • Aningaaserivimmi kontonormu

Suliffissarsiortunut ikiorsiissutinik tunineqassanersutit pillugu paasissutissat tunniussatit Majoriamit naliliinermi aamma annertussusaata naatsorsornissaanut atorneqassapput.

Qinnuteqaatit pillugu ingerlaannartumik akissutissarsiffigisinnaavat.

Inuit sapaatip akunnerini kingullerni 13-ini nalunaaquttap akunnerini suliffimmi akissarsiaqanngitsut, innuttaasut ilinniakkamik naammassisaqaqqammersut aamma innuttaasut pisortanit ikiorsiissutinik pisartagaqartut, suliffissarsiulernermiit ullut 14-it qaangiukkaangata suliffissarsiornermut ikiorsiissutinik tunineqarnissamut pisinnaatitaalertarput.

Innuttaasut pineqartut suliffissarsiortunut ikiorsiissutinik minnerpaamik akigititat nalunaaquttap akunneri 22-nik tunineqarnissamut pisinnaatitaapput.

Qarasaasiatigut nalunaarsorneq 

Suliffissarsiortunut ikiorsiissutinik pisartagaqartoq nammineerluni pisussaavoq, suliffissarsiornini uppernarsartassallugu, tamanut ammasumik suliffinnut nittartakkami il.il. aqqutigalugu. Qarasaasiat aqqutigalugu nalunaarsorneq sapaatip akunneri tamaasa pisassaaq. Ullormi sorlermi nalunaarsorneq pisassanersoq kommunip nammineq aaliagertarpaa.

Innuttaasut siullermeerlutik suliffissarsiortutut nalunaarsortittut Majoriamut saaffiginninnerminni, Majoriamit ilitsersuunneqassapput, qanoq iliorlutik siunissami suliffissarsiornertik uppernarsartassaneraat, tamanut ammasumik suliffinnut nittartakkami il. il. aqqutigalugu.

Tamatuma kingorna nammineerlutik pisussaaffeqarputit, qarasaasiatigut suliffissarsiornerit pillugu nalunaarsortarnissannut.

Qarasaasiatigut sullissivik.gl aqqutigalugu nalunaarsornermi, piumasaqaataavoq illt MIT – ID – qarnissat. MIT – ID sumiiffimmi kommunimi najungaqarfigisanni innuttaasunut sullissivimmi saaffiginninnikkut pissarsiarisinnaavat.

Qarasaasiatigut maana nalunaarsorit

Qarasaasiatigut suliffissarsiortutut nalunaarsorneq, suliffissarsiortunut ikiorsiissutinik qinnuteqarnertut isigineqarpoq.

Innuttaasut pisariaqartikkunikku Majoriamut saaffiginnillutik suliffissarsiornertik uppernarsartarnera ingerlatiinnarsinnaavaat.

Ikiorsiissutit 

Suliffissarsiortunut ikiorsiissutit aallaqqaataani tassaapput akunnermusialinnut ilinniagaqarsimanngitsunut SIK-p minnerpaamik akissarsiarititaanit 90 %-it.
Ikiorsiissutinik tunineqartarneq sivitsoriartortillugu ikiorsiissutit ikiliartuaartinneqartarput:

Inuusuttut 18-29-inik ukiullit:

 • Qaammatit arfinillit angullugit: Akunnermusialinnut ilinniagaqarsimanngitsunut SIK-p minnerpaamik akissarsiarititaanit 90 %-it
 • Qaammatit arfinillit – ukioq ataaseq: Akunnermusialinnut ilinniagaqarsimanngitsunut SIK-p minnerpaamik akissarsiarititaanit 80 %-it
 • Ukiup ataatsip kingorna: Akunnermusialinnut ilinniagaqarsimanngitsunut SIK-p minnerpaamik akissarsiarititaanit 65 %-it

30-iniit qummut ukiullit:

 • Qaammatit arfinillit angullugit: Akunnermusialinnut ilinniagaqarsimanngitsunut SIK-p minnerpaamik akissarsiarititaanit 90 %-it
 • Qaammatit arfinillit – ukiut marluk: Akunnermusialinnut ilinniagaqarsimanngitsunut SIK-p minnerpaamik akissarsiarititaanit 80 %-it
 • Ukiut marluk kingorna: Akunnermusialinnut ilinniagaqarsimanngitsunut SIK-p minnerpaamik akissarsiarititaanit 65 %-it

 

Napparsimaneq 

Napparsimaguit aamma napparsimaninni allamik pilersorneqanngikkuit, qaammatit arfinillit angullugit suliffissarsiortunut ikiorsiissutinik pisartagaqarsinnaavutit. Qaammatit arfinillit qaangiutsinnagit kommunip, peqqinnissaqarfiullu illit peqatigalutit qaammatit tulliuttut pingasut iluanni napparsimajunnaartutut nalunaarutigineqarsinnaanersutit pillugu naliliissaasi. Taamaassimappat suliffissarsiortunut ikiorsiissutit qaammatit pingasut angullugit sivitsorneqarsinnaapput. Taamaanngippat pisortanit allatigut pilersorneqarlutit tunineqartalissanersutit isummerfigineqassaaq.

Piffissami napparsimasutut nalunaarsuiffiusumi peqqinnissaqarfimmiit peqqissutsimut / nakorsamit paasissutissanik pissarsiniartoqarnissaa pisariaqarsinnaavoq.

Sulisinnaajunnaaruit ingerlaannaaq napparsimasutut nalunaarutigissavat, peqqissiguillu ingerlaannaq tamanna aamma nalunaarutigissallugu.

Angerlartitaaneq 

Suliffigisat nioqqutissiassanik amigaateqarnermik, maskiinanik aserortoqarneranik, imaluunniit sila pissutigalugu matuneqarallarsimappat, angerlartitaanerpit nalaani sapaatip akunneri marluk angullugit suliffissarsiortunut ikiorsiissutinik pisartagaqarsinnaavutit.

Aningaasat 

Suliffissarsiortunut ikiorsiissutit procentiat sulinermik inuussutissarsiuteqartunut suliamik ilinniagaqarsimanngitsunut isumaqatigiissummi minnerpaamik akissarsiarititaanit 90 %-ii tunngavigalugit naatsorsorneqartarpoq. Ilinniagaqanngitsunut akunnermusiap 100,47 kr-ip 90 %-ia naatsorsorneqarpoq, tassaasoq akunnermut 90,42 kr-it ikiorsiissutaasussat.

Pisussaaffiit 

Suliffissarsiortunut ikiorsiissutinik pisinnaatitaassaguit makku naammassissavatit:

 • Suliffissamik innersuunneqartumik tigusissaatit, imaluunniit ullormik ataatsimik siumut nalunaarfigineqarlutit pikkorissarnissamik innersuunneqartumik tigusissallutit.
 • Iliuusissatut pilersaarummik suliaqarnermi peqataassaatit malissallugulu.
 • Nammineq qarasaasiakkut isertarfimmi MIT - ID atorlugu suliffissarsiortutut nalunaarsussaatit.
 • CV-mik suliaqassaatit qarasaasiakkullu nalunaarsorlugu.
 • Majoriami sullissisumut oqaloqatiginninnissamut aggersarneqarnermi takkutissaatit Majoriamilu sammisaqartitsineranut peqataallutit.
 • MIT – ID-qanngikkuit Majoriamut saaffiginnillutit suliffissarsiornerit uppernarsartarsinnaavat, nunaqarfimmilu najungaqaruit nunaqarfimmi kommuunip allaffianut saaffiginnittassallutit

 

Killilersuiffigisaaneq 

Nammineq pisuussutigalugu suliffissaaleqiguit, soraarsitaaguit imaluunniit suliffiit nammineq tunngavissaqarnat qimassimagukku, sapaatip akunnerini sisamani killilersuiffigisaalissaatit. Tamanna isumaqarpoq suliffissarsiortunut ikiorsiissutit affaannai ilinnut tunniunneqassasut.

Pisussaaffitit naammassisanngikkukkit imaluunniit sulilernissamik neqeroorummik naleqquttumik tigusinngikkuit, sapaatit akunnerini sisamani killilersuiffigisaalissaatit.

Killilersuiffigisaalerneq isumaqarpoq, suliffissarsiortutut ikiorsiissutit pisartagarisinnaasatit sapaatip akunnerini sisamani affaannanngortinneqassasut. Killilersuiffigisaanerpit nalaani ilassutitut pisortanit ikiorsiissutinik pissarsinissamut pisinnaatitaanngilatit.

Paasissutissiinissamut pisussaaffik 

Suliffissarsiortunut ikiorsiissutinik pisartagaqaraanni, suliffissarsiortunut ikiorsiissutinik ninpisartagaqarnermut tunngatillugu allannguutaasinnaasunik paasissutissaateqaraanni allannguutit pillugit Majoriaq ilisimatinneqassaaq.

Allannguutit makkuusinnaapput:

 • Suliffittaarneq
 • Sulinermut atatillugu ajoqusernermi taartisianik tunineqarneq
 • Angerlarsimaffik qimallugu aallarneq
 • Angerlarsimaffik qimallugu sulinngiffeqarluni angalaneq

 

Utertitsilluni akiliineq 

Ikiorsiissutinik pisinnaatitaaffiginngisanik tunineqarsimagaanni, utertitsilluni akiliinissamik innuttaasoq piumasaqarfigineqarsinnaavoq, makkua tunngavigalugit:

 • Paasissutissanik kommunalbestyrelsimut apuussinaveersaarsimappat.
 • Pissutsit nalunngikkaluarlugit Inatsisartut inatsisaat manna malillugu ikiorsiissutinik eqqunngitsumik tigusaqarsimappat.
 • Kingusinnerusukkut taarsiissutissanik, pisortanit pensionisianik, meeqqamut akilersuutinik assigisaanilluunniit piffissami tassani tunniunneqartussanik, tunniunneqartussanullu siunertalinnik tunineqarsimappat.
 • Tamanna aningaasanik tunniunneqartunik ilanngaatsinnermik imaluunniit utertitsilluni akiligassinneqarnermik kinguneqarsinnaavoq.

 

Aamma atuarsinnaasatit

Kommuneqarfik Sermersooq
Postboks 1005
3900 Nuuk
Oqarasuaat: 36 70 00
Fax: 31 11 51
E-mail: kommuneqarfik@sermersooq.gl
Nittartagaq: www.sermersooq.gl

Isumaginninnermut, Ilaqutariinnut, Sulisoqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoqarfik
Imaneq 1A, 701
Postboks 970
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299) 345000
E-mail: ISN@nanoq.gl