airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kalaallit Nunaanni Teknikkimik Ilinniarfik - KTI

KTI assigiinngitsunik ilinniagassanik neqerooruteqarpoq. KTI-mi sanaartornermut, aatsitassalerinermut imaluunniit saviminilerinermut inuussutissarsiutinik ilinniarsinnaavutit. Imaluunniit ilinniarnertuunngorniarsinnaallutit.
KTI

Atuarfik pillugu 

Teknikimik Ilinniarfik inissisimaffinni assigiinngitsuni inissisimavoq: Nuummi Sisimiunilu. Ilinniartut ataatsimut katillugit 650-nik ilinniartoqarpoq sulisoqarlunilu 150 missaanni.

Ilinniarfik tallimanik immikkoortortaqarpoq:

  • Ilinniarnertuunngorniarfik (GUX), Sisimiut
  • Sanaartornermik Ilinniarfik, Sisimiut
  • Aatsitassalerineq, Sisimiut
  • Savimminilerinermik Ilinniarfik, Nuuk

Aammattaaq KTI-mi Danmarks Tekniske Universitet suleqatigalugu Center for Artisk Teknologi ingerlanneqarpoq; taassumalu ataaniittoq Arktisk Ingeniøruddannelse.

Inuussutissarsiutigalugit ilinniartitsinerit eqqunneqarnerisa kingorna erhvervsfaglige grunduddannelser (EFG) 1977-mi, avissaartinneqarput bygge- aamma anlægsuddannelserne Centralfagskolenimiik nuunneqarlutik bygge- aamma anlægsuddannelser Sisimiunut august 1977-mi atilerlugu Sanaartornermik Ilinniarfik.

Saviminilerinermik Ilinniarfik (Jern- og Metalskolen) Nuummiittoq aamma Sanaartornermik Ilinniarfik (Bygge- og Anlægsskolen) Sisimiuniittoq januar aallaqqaataani 2011 kattupput atuarfik ataaseq siulersuisut ataatsit kiisalu ittoq ataaseq ilinniarfinnut marluusunut. Pisortatigoortumik ilinniarfik atitaarpoq Teknikimik Ilinniarfik; tuluttuunngorlugu: TechCollege Greenland. Atiata naalisarnera tassaalerpoq KTI, imaalluni (Kalaallit Nunaanni Teknikimik Ilinniarfik).


Ilinniarnertuunngorniarfik (GUX), Sisimiut  

Ilinniarnertuunngorniarnerup aaqqissuussaanera tassaavoq tunngaviusumik ilinniarneq aamma sammivilimmik ilinniarneq.

Tunngaviusumik ilinniarneq ukiup affaanik sivisussuseqarpoq. Tunngaviusumik ilinniarnermi ilinniarneqartarput kalaallisut, qallunaatut, tuluttut, matematikki, kulturimik ilinniarneq, ilisimatusarneq aamma timersorneq.

Tunngaviusumik ilinniarnerup kingorna ilinniagaq sammivilik aallartinneqassaaq. Ilinniakkami sammivilimmi ilinniarneq ukiut marluk affarlu sivisussuseqarpoq. Ilinniakkap sammineqarsinnaasut GUX-imi tallimaapput.

August 2012-mi kalaallit ilinniarnertuunngorniarfiisa pitsaalisarneqarneri atuutsilersinneqarput nassataraallu allannguutsit aaqqissuunneqarneranit sananeqarneranillu, imarisaanit, ilinniartitseriaasiannik kiisalu nalilersueriaatsimik periuseqarnikkut.

Sanaartornermik tunngasunik ilinniarfissat, Sisimiut 

Nunami issittumi sanaartornermut sammiveqartunik siammasissumik ilinniarfinnik ilinniaqqiffinnillu Sanaartornermik Ilinniarfik ingerlatsivoq.

Nunami inuussutissarsiutinut ilinniakkanut inuiaqatigiit piumasaqaataat, tassa sunilluunniit ilinniagallit amerlassusissaannut aammalu inuit teknikkimik annertunerusumik paasisimasaqarnissaannut, annertusigaluttuinnartut Sanaartornermik Ilinniarfiup naammassisimavai.

Aatsitassarsiornermik tunngasunik ilinniarfissat, Sisimiut 

Aatsitassarsiornermik ilinniarfik 2008-mi aallartinneqarpoq, siullermik Sanaartornermi Ilinniarfiup iniutaani Aatsitassarsiornermut atuarfittut taaguuteqarluni ingerlanneqartarpoq, tassani siunertaavoq Kalaallit Nunaanni aatsitassarsiorfiusussani sulisussanik ilinniartitsineq.

2010-imi ilinniarfiup illutaa nutaaq naammassineqarpoq, ilinniarfiullu aqqa Aatsitassarsiornermut Ilinniarfimmut (Greenland School of Minerals & Petroleum) allanngortinneqarluni, taamatullu ilinniarneq Kalaallit Nunaat tamakkerlugu aatsitassanik piiaanermut tunngasut tamat ilinniartitsissutigineqalerlutik, tassa nunami imaaniluunniit sinerissap avataani piiaanerit.

2012-imi minesvend-itut maskinentreprenøritullu inuussutissarsiutitut ilinniarfissatut pilersinneqartut aallartinneqarput. Taamaalilluni aatsitassarsiornerup iluani misilitsinnertalimmik allagartartaarluni ilinniarsinnaalerneq periarfissanngorpoq.

Norskit maskiinanik ingerlatsinermut ilinniarfiisa qaffasissusaat naapertorlugu, 2013-imi Aatsitassarsiornermi Ilinniarfik ilinniarfittut namminersortutut akuersissutigineqarpoq.

Saviminilerinermik tunngasunik ilinniarfissat, Nuuk 

Saviminilerinermik Ilinniarfik Nuummi inissisimavoq ilinniarfiit pikkorissarnerillumi assigiinngitsorpassuullutik, soorlu Assassorluni Teknikkimillu sulineq, Mekanikki aamma attaveqatigiinnernut tunngasut kiisalu Angallassinerit/Logistikkilu.

Ilinniarfik KTI laboratoriani klassinilu atortunik pisariaqartitanik tamanik peqartillugu ilinniarfittut nutaaliatut saqqumivoq. KTI ineriartortinneqartuartuuvoq, inuiaqatigiit pisariaqartitaat inuusuttullu kissaataat naapertorlugit, ilinniagassanik ilinniarfissanillu nutaanik allilerneqartartoq.

Annertunerusumik uani takusaqarit www.kti.gl.

KTI - Sisimiut

Adammip Aqq. 2

(+299) 86 76 00

si@sanilin.gl