airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

KTI - Kalaallit Nunaanni Teknikkimik Ilinniarfik

KTI tilbyder mange forskellige uddannelser. På KTI kan du tage en erhvervsuddannelse indenfor bygge og anlæg, råstoffer eller jern og metal. Eller blot gymnasial uddannelse.
KTI

Om skolen 

Teknikimik Ilinniarfik er beliggende på to forskellige geografiske steder: I Nuuk og Sisimiut. Den samlede elevtal er på cirka 650 og omkring 150 ansatte

Skolen består af fire afdelinger:

  • Gymnasiale uddannelser (GUX), Sisimiut
  • Bygge- og Anlægs uddannelser, Sisimiut
  • Råstoffer uddannelser, Sisimiut
  • Jern- og Metal uddannelser, Nuuk

Derudover samarbejder KTI med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om driften af Center for Arktisk Teknologi, herunder den Arktiske Ingeniøruddannelse.

I forbindelse med indførelse af de erhvervsfaglige grunduddannelser (EFG) i Grønland i 1977, blev bygge- og anlægsuddannelserne udskilt fra Centralfagskolen og en ny skole indenfor bygge- og anlægsuddannelser etableret i Sisimiut og taget i brug august 1977 under betegnelsen Sanaartornermik Ilinniarfik.

Saviminilerinermik Ilinniarfik (Jern- og Metalskolen) i Nuuk og Sanaartornermik Ilinniarfik (Bygge- og Anlægsskolen) i Sisimiut blev pr. 1. januar 2011 fusioneret til én skole med én bestyrelse samt én leder af begge skoler. Det officielle navn for skolen er nu Teknikimik Ilinniarfik med den engelske betegnelse: Tech College Greenland. Forkortelsen af navnet er KTI, som er forkortelse af (Kalaallit Nunaanni) Teknikimik Ilinniarfik.

Gymnasiale uddannelser (GUX), Sisimiut  

Den gymnasiale uddannelse er opbygget af et grundforløb og et studieretningsforløb. Grundforløb tager et halvt år. Grundforløbet er ens for alle fem studieretninger. På grundforløbet har man fagene grønlandsk, dansk, engelsk, matematik, kulturfag, science og idræt.

Efter grundforløbet starter man på sin studieretning. Studieretningsforløbet tager 2 ½ år. Der er i alt fem forskellige studieretninger at vælge i mellem på GUX.

Den grønlandske gymnasiereform trådte i kraft august 2012 og har medført ændringer af både struktur, indhold, undervisningsformer og evalueringsmetoder.

Bygge- og Anlægs uddannelser, Sisimiut 

Bygge- og Anlægsdelens virke dækker bredt uddannelser og efteruddannelser tillige med orienterende opgaver inden for bygge- og anlægsområdet i Arktis.

Bygge- og Anlægsskolen lever op til, at landets krav til uddannelser i de landbaserede erhverv er stærkt stigende, både hvad angår antallet af uddannede af enhver art og hvad angår personer med højere teknologisk viden

Råstoffer uddannelser, Sisimiut 

Råstofskolen startede i 2008 under navnet Bjergværksskolen i lokaler på Bygge -  og Anlægskolen med det formål at uddanne personale til den kommende minesektor i Grønland.

I 2010 stod den nye bygning færdig og navnet blev ændret til Råstofskolen (Greenland School of Minerals & Petroleum) og uddannelseområdet blev udvidet til at omfatte al råstofudvinding i Grønland såvel onshore som offshore.

Fra 2012 blev to nyetablerede erhvervsuddannelser til minesvend og maskinentreprenør igangsat. Dermed blev det muligt at få en uddannelse, hvor der er knyttet et svendebrev til inden for mineområdet.

Fra 2013 blev Råstofskolen selvstændigt certificeret som uddannelsesinstitution for maskinføreruddannelser efter norsk standard.

Jern- og Metal uddannelser, Nuuk 

Jern og Metal skolen er placeret i Nuuk og har uddannelser og kurser indenfor flere forskellige områder, heri Håndværk og Teknik, Mekanik, Teknologi og kommunikation, samt Transport/logistik.

Se mere på www.kti.gl.

KTI - Sisimiut

Adammip Aqq. 2

(+299) 86 76 00

si@sanilin.gl