airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Siulittaasup nalunaarutaa

Aalisarnermut Piniarnermut Nunaqarfiillu pillugit Ataatsimiititaliap siulittaasua, Aqqalu Skifte (S) siulittaasup nalunaarutaanik 25. november 2021 kommunalbestyrelsimut tunniussivoq.
13. december 2021

APNA-mi siulittaasup nalunaarutaa 25. november 2021.

Piniakkat.

Tikaagulliit: Maniitsup aqutsiviani tikaagulliit maannamut pisarineqarput: Qamutilissortut: 14
Umiatsiaararsortut: 21
Maniitsup aqutsiviani umiatsiaararsortut ukiup sinneranut tikaagulliit pisassat tamakkernikuuvaat.
APN-ip oktoberimi nalunaarutiginikuuvaa qamutilissortut tikaagullittassaannit umiatsiaararsortunut ukiup sinnerani nuussisoqaqqissanngitsoq.
Qamutilissortunut pisassissutinit 34-it sinnerupput.

Maniitsumi aqutsiviani angallatit qamutilillit marluinnanngornikuupput, Maniitsup illoqarfiani najugallit kisimik peqarput.
Kangaamiuni qamutililimmik angallataaruppoq ukioq manna. Tamanna Maniitsup aqutsiviani tikaagullinnik iluaquteqarniarnermut ajoqutaasinnaasoq nalilerparput.

Sisimiut aqutsiveqarfiani 2021-imi maannakkumut tikaagulliit 29-it pisarineqarput. Tikaagulliit 16- nit qamutilissortunit kiisalu 13-nit ataatsimoorluni tikaagullinniartunit (qoorotoorsorluni) pisarineqarput.

Umimmaat: 2022-mi ukiuunerani Kangerlussuarmi umimmaniarnissamut tunngasut massakkut tusarniaassutaapput.
APNA-p ulloq 1. december ataatsimiinnerani tusarniaaneq eqqartorneqassaaq.

Aalisarneq:
Qalerallit: Aqutsiveqarfik Maniitsoq-Sisimiut-nut 2021-mi qaleralittassiissutit 223 tons-iusut nungunneqalermata pisassat 77 tons-inik qaffaavigineqarput. Tamanna APN-imiit nalunaarutigineqarpoq ulloq 17.11.2021. Taamaalilluni 2021-mi aqutsiveqarfimmi qaleralittassat 300 tons-iulerput. Pinngortitaleriffik 2021-mut innersuussutimini annerpaamik 300 tons aqutsiveqarfimmi pisarineqarsinnaasut innersuussutiginikuuvaat. Tamannalu taamaalilluni APN- imit malinneqarpoq.

Platou Fish Napasoq ApS-ip Napasumi tunisassiorfia matoqqagallarpoq. Aalisartunit oqaatigineqarpoq Namminersorlutik Oqartussanit tapiissutinik pisinnaagunik ukiumi nutaami ammaqqinissaa naatsorsuutigineqartoq.

Kangaamiuni Atammimmilu Royal Greenland-ip tunisassiorfii ammapput.
Atammimmi taamaattoq oqaatigineqarpoq neqitassat amigaatigineqartut neqitassat umiarsuarmit tikittussagaluit tikissimanngimmata.

Maniitsumi Royal Greenland 22.11.2021 ilisimatitsivoq Umiarsuaq Maniitsoq pillugu suli nutaarsiassaqanngitsoq, suli tusagaqaratik.
Saarulliit ullumikkut qaqerluisigut kapiinnarlugit tunisaapput. Tamanna ingerlaannassaaq. Malunnaqaaq tamanna aalisartut iluarisorujussuugaat asulu peqartikkamikku, aalisaammik ningittakkanillu.
Maniitsoq Fish ammavoq.

./. Excel-imi ilanngussami takuneqarsinnaapput 2017-miit 2021-mi oktober ilanngullugu
aalisakkat Maniitsup aqutsiveqarfiani tunisat pillugit paasissutissat.
Taakkunani takuneqarsinnaavoq 2021-mi taamaalinerani tunisat ukiut siuliinut sanilliullugu annikilleriangaatsiarsimasut. Saarulliit qalerallillu tunisat annertussusaasigut annikilleriarsimapput. Arnarluit suaat aalisartunut isertitsissutaanerat 2021-mi malunnartumik annikilleriarsimavoq.
Qalerallit kilisaatit taamaalinerani (oktober ilanngullugu) Maniitsumut tulaassaat ukiut siuliinut sanilliullugu annikinnerujussuupput. Tamanna taamaginnassappat Maniitsumi ukiuunerani suliffissaqartitsinermut kinguneqarsinnaavoq.
Sisimiut aqutsivianut assagiarsuit sinerissap qanittuanut pisassiissutit 483 tonsit tungulermata, 17.11.2021 150 tonsinik qujanartumik ilaneqarput katillugit pisassiissutit 633 tonsinngorlugit.
Sisimiut aqutsivianut avataani pisasiissutit 68 tonsit nungummata 11. Juni 2021 matuneqarput.

Allat:
2022-2025-mut aalisartunut piniartunullu aningaasalisisutit pillugit maannakkut aalisartut piniartullu peqatigiiffiinut tusarniaanerit allakkatigut ataatsimeeqatiginninnikkullu ingerlanneqarput
30. november tungaanut. Aalisartut piniartullu kissaatit pingaartinnerusaat tassani kommunimiit paaserusunneqarlutik.
Kissaatit saqqummiunneqartut pivisunngortinneqarsinnaaneri allaffeqarfimmiit misissorneqassapput, tassunga ilanngullugu piviusunngortinnnissaat inatsisitigut ajornannginnersut qulakkeeqqaarneqassallutik.

Maniitsumi kalaalimineerniarfik:
Kalaalimineerniarfiup ittua ulloq 18.11.2021 imatut nalunaaruteqarpoq:
“Ukioq manna maani Maniitsumi kalaalimineerniarfimmi sulinerput ataatsimut katillugu ajorisassaanngilaq tunitsiveqarfiginerpullu ukioq 2020-ip ingerlaneraniit ajunnginneruvoq.
Ukioq manna 2021 januar-ip aallaqaataaniit ulloq manna tikillugu 18 november 2021, Maniitsumi kalaalimineerniarfimmi isertissimavagut 2,029,192.00 kr, ukioq kingulleq isertissimallugit 1,744,002,00 kr-it, tassalu 284,190 sinnereersimavagut, sulili kalaalimineerniarfiup aallunneqarnissaa siunissami kissaatiginarluni nutartertuarnissaanut.
Timmissanut erisaammik peqarsinnaagaanni qujanassagaluarpoq, maani ukiorpaalunngortuni kissaataagaluarami timmissanut erisaammik. Sisimiuni marlunnik peqarput”.

Erisaammik naleqquttumik massakkut Allaffeqarfimmiit misissuivugut naleqquttumik nassaarutta pisiarinissaa siunertaralugu.


Ulloq 23.11.2021

 

Bilagitaa uani atuarneqarsinnaavoq