airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Formandsberetning

Formanden for udvalget for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold, Aqqalu Skifte (S) uddelte sin formandsberetning den 25. november overfor kommunalbestyrelsen.
13. december 2021

Formandsberetning af formanden for APNA den 25. november 2021.

Fangstdyr:
Sildepiskere:
I forvaltningsområdet Maniitsoq har man fanget følgende sildepisker: Med harpunkanon: 14
Jollefangere: 21
Jollefangerne i forvaltningsområdet Maniitsoq har fanget deres sildepiskerkvote for resten af året. APN har i oktober meddelt, at der ikke skal overflyttes kvoter fra harpunkanonkvoten til jollefangere for resten af året.
Restkvoten for harpunkanon er på 34 dyr.

Der er nu kun 2 fartøjer med harpunkanon i forvaltningsområdet Maniitsoq, og det er kun byboerne i Maniitsoq der har harpunkanoner.
Fra i år er der ikke flere fartøjer med harpunkanoner i Kangaamiut. Vi vurderer, at dette kan være skadeligt med hensyn til kød fra sildepiskere i forvaltningsområdet Maniitsoq.

I forvaltningsområdet Sisimiut har man i 2021 indtil nu fanget 29 sildepiskere. 16 sildepiskere med harpunkanoner og 13 med olympiskjagt (riffelfangst).

Moskusokser:
Høring om vinterjagt af moskusokser for 2022 i Kangerlussuaq pågår. APNA skal under dennes møde den 1. december drøfte høringen.

Fiskeri:
Hellefisk:
På grund af, at man er ved at opfiske hellefiskekvoten på 223 tons for forvaltningsområdet Maniitsoq-Sisimiut for 202, har man forhøjet kvoten med 77 tons. Dette blev meddelt overfor APNA den 17.11.2021. Dermed er kvoten for forvaltningsområdet på 300 tons. Naturinstituttet har gennem deres biologiske rådgivning for 2021 anbefalet, at der højest skal fiskes 300 tons. Dette bliver dermed fulgt af APNA.

Platou Fish Napasoq ApS fiskefabrik i Napasoq er midlertidig lukket. Fiskerne fortæller, at såfremt man kan få tilskud fra Selvstyret, kunne fabrikken blive genåbnet i den nye år.

Royal Greenland's produktionsanlæg i Kangaamiut og Atammik er åbne.
Dog siger man, at man mangler agn i Atammik, da agn der skulle komme med skibet ikke er kommet.
Den 22.11.2021 meddeler Royal Greenland i Maniitosq, at der ikke er nogle nyheder omkring skibet Maniitsoq, da man ikke har hørt noget.
I øjeblikket indhandles torsk uden hoveder. Dette skal fortsætte. Det er mærkbart, at fiskerne er glade for dette, da man siger, at man fanger mange fiske med snøre og langline.

Maniitsoq Fish er åbent.

./. i Excel kan man se, oplysninger om indhandlede fisk til og med oktober i forvaltningsområdet Maniitsoq for perioden fra 2017 til 2021.
I denne kan man se, at indhandling er blevet mindre i 2021 i forhold til samme periode i tidligere år. Mængden af indhandlede torsk og hellefisk er blevet mindre. Det er mærkbart, at fiskernes indtægt fra stenbiderrogn er faldet i 2021. Trawlernes landede hellefisk (inkl. oktober) i Maniitsoq, er meget mindre i forhold til tidligere år. Såfremt dette fortsætter, vil det medføre arbejdsledighed i vinterperioden i Maniitsoq.

På grund af, at man snart har opfisket kvoten på 483 tons for krapper for kystnært fiskeri i forvaltningsområdet Sisimiut, har man pr. 17.11.2021 heldigvis forhøjet kvoten med 150 tons, så kvoten er på 633 tons.
På grund af, at man har opfisket kvoten på 68 tons for havgående fiskeri, har man stoppet indhandlingen pr. 11. juni 2021.

I øvrigt:
Indtil den 30. november er man i gang med at lave skriftlige høringer og møder med fisker- og fangerforeninger om bevilling for 2022-2025 for fiskere og fangere. Kommunen ønsker at vide fiskernes og fangernes vigtigste ønsker.
Administrationen skal undersøge om man kan realisere det fremlagte ønsker, i den forbindelse skal det sikres om det er lovmæssigt muligt.

Brættet i Maniitsoq:
Lederen for brættet har pr. 18.11.201 fremkommet med følgende beretning:
"I det hele taget er vores arbejde i brættet for 2021 foregået godt, og vi har indhandlet flere i forhold til 2020.
Fra 1. januar indtil dags dato 18. november 2021, har vi haft indtægt på kr. 2,029,192.00, hvor indtægten for sidste år var på kr. 1,744,002.00, det vil sige, at vi har haft merindtægt på 284,190, dog ønsker man stadig udvikling i brættet for fremtiden.
Det ville være godt, hvis man kunne have en plukkemaskine til fugle, da man ellers i flere år har ønsket en plukkemaskine. Man har 2 i Sisimiut".
Administrationen er i gang med at finde en passende plukkemaskine, med det formål, at vi køber en, når vi finder en.

Dato: 23.11.2021

Bilaget kan læses her.