airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

UNESCO verdensarvsområde

Efter mange års forberedelse har Qeqqata Kommunia og Selvstyret i samarbejde med faglige eksperter fået Aasivissuit - Nipisat optaget på UNESCOs Verdensarv.
UNESCO TEASER

Aasivissuit - Nipisat 

Området, som er optaget på UNESCOs Verdensarvsliste er et enestående kulturlandskab fra Indlandsisen via de store rensdyrjagtområder i indlandet til fjordene og ud til og med øerne med de mange forhistoriske bopladser. Området rummer kulturminder fra menneskers historie i Vestgrønland gennem 4.500 år.

Verdensarven handler om en kulturarvsansøgning ”Aasivissuit – Nipisat, Inuit Jagtområde mellem Indlandsis og Hav”.

Den endelige ansøgning kan downloades her som ligeledes er baggrunden for optagelsen til verdensarvslisten.
Aasivissuit-Nipisat Inuit Hunting Ground between Ice and Sea

Den endeligt forvaltningsplan for Aasivissuit - Nipisat kan downloades her.

Projektet: "Aasivissuit - Nipisat: Arktisk bosætning, jagt og kulturmøder igennem 4.500 år" har været på UNESCO'S tentativliste i flere år.
Læs mere om tentativliste om "Aasivissuit områder" på den danske kulturministeriet

.

Naturen kan stadig benyttes 

Optagelsen på UNESCO verdensarvsliste er imidlertid ikke blot en sikring af fortidens unikke områder, men giver mulighed for en videre anvendelse af området med udgangspunkt i eksisterende brug.
Det vil således være muligt at udvikle fangstanvendelsen i de udvalgte områder. Dog vil det næppe være muligt at udnytte områderne til for eksempel råstofudvinding, idet jagtområderne dermed formodes at blive skændet.

Derfor handler optagelsen ikke om fredning, men beskyttelse af området. Derfor vil der komme forvaltningsregler på området, så al kørsel evt. Med snescooter, atv og lignende bliver mere kontrolleret men ikke forbudt.

Mere turisme  

Optagelsen på UNESCO verdensarvsliste skal ikke kun sikre de unikke områder for os selv, men for hele menneskeheden.

Dette stempel er samtidig en væsentlig oplysning til alverden om at der er noget særligt at komme til Qeqqata Kommunia for. Optagelse skal således også ses i lyset af den turisme, det formodes at føre med sig. I den sammenhæng er det væsentligt, at gøre opmærksom på, at Qeqqata Kommunia ikke på samme måde som fx Avannaata Kommunia har meget fotogene isfjelde eller lignende at tiltrække turister med. Qeqqata Kommunia må således i højere grad forsøge at tiltrække turister på baggrund af kombinerede natur- og kulturtilbud som hundeslædekørsel, qajaqopvisninger, museumsbesøg, lystfiskeri og trofæjagt. I den sammenhæng er et UNESCO verdensarvsområde med fokus på fangstkultur igennem tusinder af år meget væsentlig.


Timeline 

Nordisk Råd rapporten Verdensarv i Nord,  anførte at et stort område på begge sider af Kangerlussuaq bør optages på UNESCO’s Verdensarvsliste under navnet: Aasivissuit og Arnangarnup Qoorua (Grønlandske indlands- og skærgårdsjagtområder) i 1996.

Aasivissuit - Nipisat blev optaget på UNESCO's tentativliste i 2003

Aage V. Jensen Charity Foundation donerer 1,8 mio. kroner til projektet i 2015 for at bringe projektet videre, fra UNESCO's Tentativliste til den endelige Kulturarvsliste.

Ansøgning til Verdensarvsliste blev indgivet til UNESCO Verdensarv januar 2017.

ICOMOS som er UNESCO´s rådgiver gennemgik området sommer 2017

Lørdag d. 30 juni 2018 blev Aasivissuit - Nipisat optaget på UNESCO verdensarvslisten i Bahrain.


Om UNESCO verdensarv 

UNESCO’s konvention om verdensarv blev i 1972 dannet som en sammensmeltning af UNESCO
konventioner om verdensarv vedrørende henholdsvis kultur- og naturarv.
Konventionen opfordrer derfor alle lande til at fremme beskyttelsen af kultur- og naturarven af lokal eller national betydning. Konventionen fik som mål at udpege og søge at bevare den kultur- og naturarv, der har betydning for alle mennesker i verden. Hele menneskehedens kultur- og naturarv.
Formålet med listen er at vække global bevidsthed om vor fælles arv og dermed fremme dens bevaring og pleje. Ligeledes at styrke den internationale solidaritet på området med henblik på et forøget videnskabeligt og økonomisk samarbejde hen over grænserne.

Inuit-jagt-kulturlandskabet Aasivissuit–Nipisat blev optaget på UNESCO verdensarvslisten i sommeren 2018.

Qeqqata Kommunia

UNESCO verdensarv

+299 70 21 00

qeqqata@qeqqata.gl