airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Sisimiuni qaqqap iluani naluttarfiliornissamut A.P. Møller Fonden, millionilikkaanik aningaasaliissuteqarpoq

Kalaallit Nunaanni illoqarfiit annersaata aappaani qaqqap iluani naluttarfiliortoqassaaq, Sisimiuni qaqqap iluani naluttarfiliornissaq nutaaliorluni pilersaarutaavoq annertooq.
31. marts 2016
Qeqqata Kommuniata issittumi 2020-mi atuilluartuunissaminik takorluugaani, Qaqqap iluani Naluttarfiliasaq suliat akimorlugit suliniutaavoq. Avatangiisinut sunniinerup annikillisinneqarnissaa, ilinniartitaanerup ataqatigiillunilu ataatsimoortinneqarnissaa, Qeqqata Kommunianilu inuiaqatigiittut akisussaaqataanerup ineriartortinneqarnissaa takorloorneqarpoq. Qaqqap iluani Naluttarfiliassaq akimortumik suliniutitut ersarissaassaaq, atuilluartumillu ineriartortitsinissamut aqqutissiuussissalluni.

Qaqqap iluaniisinniarneqarnera avatangiisitigut arlalitsigut iluaqutitaqassaaq. Naluttarfinnut nalinginnaasunut sanilliussigaanni, qaqqap oqorsaasinnaanera atorluarneqartussaammat, pingaartumik nukinnik atuinissaq 50 procentimik annikillisinneqassaaq. Ilutigalugu naluttarfissamut isaariaq kisimi issittumit sunnertittartussaammat, silataata aserfallatsaalineqarnissaanut suliassaq annertunavianngilaq. Qaqqap iluani Naluttarfissaq, innaallagissiorfimmut diesel-itortumut 2010-mi taarsiutaasumit erngup nukinganik nukissiorfimmit innaallagissamik pilersorneqassaaq. Illoqarfimmi ikuallaavimmi kissaq sinneruttoq atorlugu Qaqqap iluani Naluttarfissaq kiassarneqassaaq, tamannalu iluatsillugu ikuallaavik pitsanngorsaavigineqarlunilu allilerneqassalluni.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal tukkorlutik 50 mio. koruuninik aningaasaliinerisigut, ataatsimoortumik suliniut maanna piviusunngortinneqarsinnaalerpoq. Qeqqata Kommunia suliniummut 7 mio. koruuninik aningaasaliissaaq. Qeqqata Kommuniani borgmester Hermann Berthelsenip oqaatigaa: ” A.P. Møller Fonden-ip taamak annertutigisumik aningaasaliissuteqarnera Qeqqata Kommunalbestyrelsia Sisimiunilu innuttaasut sinnerlugit qujamasullungalu innimisuppunga. A.P. Møller Fonden-ip uagutsinnut Kalaallit Nunaannilu innuttaasunut tatiginninnermik takutitsisimanera illoqarfitsinni suleqatigisagut suli suleqatigalugit Qeqqata Kommuniani tatigineqarsinnaanitsinnik takutsitsissaagut.”

Qaqqap iluani Naluttarfiliassaq, Danmarks Tekniske Universitet-imi, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet-imi aamma Kalaallit Nunaanni Aatsitassanut Ilinniarfimmi ilinniartut suleqatigalugit ukiut qulit ingerlanerini ineriartortinneqarpoq. Danmarks Tekniske Universitet-imi aamma Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet-imi ilisimasalinnit ilinniartut ilitsersorneqarnikuupput. Ukiorpassuit ingerlanerini Norge qaqqap iluani sanaartortarpoq, suliniutillu piviusunngortinneqarnissaanut norgemi ilisimatuut kommunimut siunnersuisuunikuullutik.

Illoqarfimmi sunngiffimmi neqeroorutit allat ungasinngisaani illoqarfiup qeqqani qaqqap iluani naluttarfiliornikkut, illoqarfimmi ilinniarfinnit, illoqarfiullu immikkoortortaani innuttaasoqarluarfinnit naluttarfik ornikkuminartuussaaq. Illoqarfiup avataani qaqqap qaani naluttarfiliortoqarsinnaaneranut sanilliukkaanni, qaqqap iluani naluttarfissaq atorluarneqarnerussaaq. Kalaallit Nunaat eqqarsaatigigaanni, siunissami qaqqat iluini timersortarfissanik, qerititsiveqarfissanik, biilinut inissiivissanik il.il. sanaartortalernissanut suliniut manna aallarniisuussaaq. Qaqqap iluani Naluttarfissaq 2018-ip naanerani naammassillugu atulerneqarsinnaassasoq naatsorsuutigineqarpoq.

Sisimiut Kalaallit Nunaanni illoqarfiit annersaata aapparalugu 5.600-inik innuttaasoqarpoq. Teknikkip iluani ilinniarnermi atuagarsortarfik, Kalaallit Nunaanni Teknikimik Ilinniarfik (KTI) Sisimiuniippoq. Aatsitassanut Ilinniarfik 2010-mi atulerneqartoq KTI-mut annertuumik atalluni, Kalaallit Nunaanni inuusuttut ilaatigut piiaavinni sulinissaannut maskinentreprenør-inngornissaannullu ilinniartittarpai. Danmarks Tekniske Universitet-ip (DTU) aamma KTI-ip, Center for Arktisk Teknologi (ARTEK), ilaatigut issittumi ingeniørinngorniarfiulluni ilinniarnerup ilaa Sisimiuni KTI-mi Lyngby-milu DTU-mi ingerlanneqartarluni suleqatigiissutigaat.

Sisimiuni aamma ilinniarnertuunngorniarfeqarpoq, soorluttaaq Kalaallit Nunaanni højskoli Knud Rasmussenip Højskolia, Kalaallit Nunaannilu meeqqanut inuusuttunullu innarluutilinnut sullissivik annersaat aamma Sisimiuniittut. Innarluutilinnut nuna tamakkerlugu piginnaanngorsaaviusussaq aamma sanaartorneqaleruttorpoq. Ilinniarfiit tamakku tamarmik, illoqarfimmi meeqqanut atuarfiit, utoqqaat angerlarsimaffiat kiisalu Sisimiuni innuttaasut peqatigalugit Qaqqap iluani Naluttarfissaq nuannaarutigissavaat.

Norgemi qaqqap iluani naluttarfinnut Link-it:
www.grottebadet.no/Om-oss
www.fjellhallen.no/historie/


Annertunerusumik paasissutissat

Hermann Berthelsen
Borgmesteri
Qeqqata Kommunia
Mobil: (+299) 527 556