airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

A.P. Møller Fonden donerer millionbeløb til Svømmehal i Fjeld i Sisimiut

Svømmehal i Fjeld i Sisimiut er et ambitiøst innovativt projekt, hvor en svømmehal anlægges inde i det grønlandske fjeld i Grønlands andenstørste by.
31. marts 2016
Svømmehal i Fjeld er et tværfagligt fyrtårnsprojekt i Qeqqata Kommunias vision om at blive et bæredygtigt arktisk samfund i 2020. Visionen indebærer, at den miljømæssige belastning skal mindskes, at uddannelsessystemet skal være sammenhængende og helhedsorienteret, og at det socialt ansvarlige samfund skal udvikles i Qeqqata Kommunia. Svømmehal i Fjeld skal som et fyrtårn lyse op og vise vejen for en bæredygtig udvikling.

Placeringen inde i fjeldet har en række miljømæssige fordele. Primært vil energiforbruget mindskes med op mod 50% sammenlignet med en traditionel svømmehal, idet fjeldets isoleringsevne udnyttes. Samtidigt er den udvendige vedligeholdelse minimal, idet kun en yderdør vil være udsat for det barske arktiske klima. Svømmehal i Fjeld skal udnytte elektriciteten fra byens vandkraftværk, som i 2010 afløste det dieseldrevne elværk. Svømmehal i Fjeld skal anvende overskudsvarme fra byens forbrændingsanlæg, som samtidig skal optimeres og udbygges.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har med en generøs donation på 50 mio. kr. sikret, at det samlede projekt nu realiseres. Den lokale kommune Qeqqata Kommunia bidrager med 7 mio. kr.. Qeqqata Kommunias borgmester Hermann Berthelsen udtaler: ”På vegne af Qeqqata kommunalbestyrelse og borgerne i Sisimiut er jeg meget taknemmelig og ydmyg for den fornemme støtte, som A.P. Møller Fonden har givet os. Vi vil i Qeqqata Kommunia i fortsat samarbejde med vores lokale samarbejdspartnere gøre alt for at leve op til den tillid, som A.P. Møller Fonden har vist os og det grønlandske samfund.”

Svømmehal i Fjeld er udviklet igennem næsten 10 år med studerende fra Danmarks Tekniske Universitet, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet og Grønlands egen Råstofskole. De studerende har været under kyndig vejledning fra professorer fra såvel Danmarks Tekniske Universitet og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet. Norge har i mange år bygget i fjeld, og norske eksperter har rådgivet kommunen om, hvorvidt projektet kunne realiseres.

Ved at anlægge svømmehallen i et fjeld midt i byen sammen med byens fleste andre fritidstilbud opnås nem adgang fra byens uddannelsesinstitutioner og befolkningsrigeste områder. Det skaber en større anvendelse end hvis svømmehallen skulle placeres ovenpå fjeldet i udkanten af byen. I grønlandsk regi er projektet banebrydende for en eventuel fremtidig udnyttelse af fjeld til anlæggelse af idrætsfaciliteter, frysehuse, parkeringskældre m.m. Svømmehal i Fjeld forventes klar til brug ultimo 2018.

Sisimiut by er Grønlands andenstørste by med 5.600 i indbyggere. Byen er hjemsted for den grønlandske brancheskole indenfor tekniske uddannelser Kalaallit Nunaanni Teknikimik Ilinniarfik (KTI). Råstofskolen fra 2010 er en væsentlig del af KTI og uddanner den grønlandske ungdom til bl.a. minesvende og maskinentreprenører. Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og KTI samarbejder om Center for Arktisk Teknologi (ARTEK), der bl.a. uddanner arktiske ingeniører, hvor uddannelsen foregår delvist på KTI i Sisimiut, delvist på DTU i Lyngby.

Sisimiut huser også et gymnasium, Grønlands folkehøjskole Knud Rasmussenip Højskolia og Grønlands største handicapinstitution for børn og unge. Et nyt landsdækkende handicapgenoptræningscenter er under opførelse. Alle disse uddannelsesinstitutioner vil sammen med de lokale folkeskoler og plejehjem samt øvrig befolkning i Sisimiut få glæde af Svømmehal i Fjeld.

Links til norske svømmehaller i fjeld:
www.grottebadet.no/Om-oss
www.fjellhallen.no/historie/


Yderligere information


Hermann Berthelsen
Borgmester
Qeqqata Kommunia
Mobil: (+299) 527 556