airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Greenland Science Week aamma nunarsuarmioqatigiinnut kingornussassanut pikialaartitsineq Qeqqata Kommuniani iluatsilluarpoq.

Aqqissuussaq avannamut Qeqqata Kommunianut nuummat, ilisimatusartut Greenland Science Week katersuunnerat angisooq aatsaavissuaq Nuup avataani sammisaqartitsimmat iluatsitsiffiulluarpoq. Kisianni Greenland Science Week suliani ataatsimut annertusiinnarnagit sumiiffinnut pingasunut annertusivai. Taanna innuttaasunut ilisimatusartunullu iluatsilluarpoq.
23. november 2021

Illoqarfik ilinniartoqarfik Sisimiut

Novembarimi sapaatip akunnerani siullermi Greenland Science Week 2021 illoqarfimmi ilinniartoqarfimmi Sisimiuni arlalinnik sammisaqartitsilluni aallartippoq. Sapaatip akunnerata ulluini marlunni ilinniarfissat pillugit saqqummersitsineq Arctic DTU Sisimiunit ilisimatusartunit, DTU Danmarkimi institutsinit aammalu Arctivating Arctic Heritage-imit ilisimatusarnermik suliniummit ilisimatusartunik, qallunaat kalaalliillu nunaanni nunat katersugaasiviinit aqunneqartunit GUX-imi ilinniartunut kulturikkut illorsuarmi Taseralimmik saqqummiinermik malitseqartinneqarpoq. Ilisimatuunngorniarluni unammistsinermi GUX eqimattanik aqqanilinnik peqataatitaqarpoq. Sisamanngornermi novembarip sisamaani ilisimatuunngorniartut naammassisatik naliliisartunut, imminnut illoqarfiullu innuttaanut saqqummiuppaat.  Ilisimatuunngorniartut unammisinneqarneranni GUX Sisimiut aamma GUX Nuuk peqataaffigisaanni, Den Nordatlantiske Gymnasieklasse NGK kusanaqisumik 1-nngorpoq, GUX Nuuk 2-nngortoq. Taseralik sulianik eqqartuisunik nipeqarluarpoq ilutigitillugulu isiginnaariat filmertarfimmi kalaallit nunaanni ilisimatusarneq pillugu filmit arlallit takusinnaallugit.

Arfininngornermi novembarip arfernanni Taseralik nuarsuarmioqatigiinnut kingornussassat pillugit pikialaartitsineq pillugu qitiuvoq, tassani illoqarfimmi kulturikkut suliffeqarfiit arlallit peqatigiiffiillu kulturikkut kingornussassanik suliaminnik saqqummiillutik. Inersuarmi kulturikkut kingornussassap ingerlanneqarnera pillugu saqummiisoqarpoq. Qeqqata Kommuniani Greenland Visitor nuna tamakkerlugu takusassaqqissunik pingasunik siullernik piareersimatitsivoq, tamarmik nunarsuarmi kingornussusaqarfimmi inissisimasuusunik. Aasivissuit-Nipisat. Qeqqata Kommunia nammineerluni katersugaasivinni nunallu timaani sumiiffinni assigiinngitsuni kiisalu nittartakkakkut nutaakkut atuakkatigullu ingerlatsinermik aallartikkiartuaarpoq.  Nunat katersugaasivii marluusut nunarsuarmioqatigiinnut kingornussassaqarfimmi tunngaviusumik ilisimatusarnermik ingerlasoq kingulleq annertoorlu pillugit oqaluttuarput.

Sapaammi novembarip arfineq-aappaani Tilioq aamma DTU ilisimatusarnerni inernerminnik kingullernik saqqummiipput. Inunnut innarluutilinnut innuttaasut isumaannik Tilioq misissuinera, aammalu mingutsitsinermiit aalisakkat amerlassusaannut periutsinut aamma satellitsikkut nakkutillinermi DTU ilisimatusarnera. Ilisimatusartut suliassaqarfiit killingi akimorlugit aammattaaq naapipput aammalu ilisimatusarnermi suliniutinik akimortunik nutaanik eqqartuillutik.

Nunarsuarmi kingornussassaqarfimmi nunaqarfik Sarfannguit

Taakku saniatigut Arctic DTU Sisimiut-neersut, Ilisimatusarfimmeersut, Nunani katersugaasivinneersut aammalu universititit suleqatigiittunit ilisimatusartut 20-nik ikinnerunngitsut, nunarsuarmi kingornussassaqarfimmi nunaqarfimmut ilisimatussarnerit nutaat innuttaasunut takutikkiartorlugit ulloq naallugu Sarfannguanut angalapput.

Arctic DTU anartarfinnit kuutsitat imermillu mingunnikumik kuutsitsinermut tulluarnerusumik suliarinnittarnissamut periarfissat aammalu silaannaap allanngoriartornera eqqarsaatigalugu nuna qeriuaannartumik suliarinnittarnissamut periarfissanik misissuivoq.  Nunarsuarmi kingornussassaqarfimmik malunnartitsinissamut siunnersuutinik nutaanik minnerunngitsumillu Sarfannguani eqqaanilu pisulluni aqqutinik nutaanik innuttaasut eqqartuipput.

Ilutigitillugu Sarfannguit Atuarfiani kalaallit nunaata katersugaasvia 3D atorlugu nunarsuarmi kingornussassaqarfiit pillugit workshoppertitsivoq, tassani atuarfimmi atuartut teknologimik pissanganartumik nutaamik takunninnissamut misiliinissamullu periarfissinneqarlutik. Katersugaasivinni avatangiisinik qulakkiikkanit peerneqarnissamut tulluanngitsuusunik assaanikkut nassaanik kulturikkullu naleqartitanik allanik takunninnissamut Sarfannguani digitalimut periarfissaq, nunaqarfimmi atuartunut innuttaasunullu 3D teknologi atorlugu oqaluttuarisaanermut qanimut misigisaqarnissamut periarfissiivoq.

Silaannaap ilisimatusarfiuneranut qitiusoq Kangerlussuaq

Nunarsuarmioqatigiinnut kingornussassaqarfimmik pikialaartitsineq novembarip arfineq-pingajuani nunarsuarmi kingornussasaqarfimmut kangerparterpoq, tassani ilisimatusartut Sermersuarmut aqqutikkut angalapput aammalu nunarsuarmi kingornussasaqarfimmi aamma silaannaap ilsimatusarfiginissaanut periarfissanik takunnillutik. Unnukkut katersugaasivimmi inissannguit tamarmik inunnik ulikkaarput, nunarsuarmioqatigiinnut kingornussasaqarfimmi suliassanut amerlasuunut aggersunut qilanaartunik.

Greenland Science Week Kangerlussuarmi science tour-imik novembarip qulingiluaani naggaserneqarpoq. ATV-nut aqqummik attaveqarnikkut pitsanngorsaatit nutaat mittarfimmillu nutarsaaneq saqqummiunneqarput. Tamatuma kingorna Mittarfeqarfiit-nit ingerlanneqartuusumut Kangerlussuaq International Science Support-imut, tassanngaannillu ilisimatusarnermik atugassat namminersortut nutaanut marlunnut Kangerlussuaq Science & Tourism Support aamma JMM Gruppen ingerlaffigineqarput.  Silaannarmik ilisimatusartut amerliartornerisa malitsiginikuuaat nutaanik pisariaqartitsineq, aammalu Kangerlussuarmi inuussutissarsiornikkut periarfissat tamatumalu kingorna aningaasaliinissamut periarfissat takullugit.

Qeqqatami innuttaasunik ilinniartunillu sapaatip akunnerani pissanganartumik pissarsinartumillu ilaqareerlutik Greenland Science Week aamma nunarsuarmi kingornussassaqarfimmik pikialaartitsinermik aaqqissuisut isumaqatigiipput, pikialaartitsinermk assingusumik iluatsitsiffiusumik aaqqissuusseqqinnissanut tunngaviliisoqartoq.