airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommunalbestyrelsesmøde

Kommunalbestyrelsens ordinært møde torsdag den 29. oktober 2015 kl. 08:30
Mødet bliver afholdt via videokonference og som direkte transmission på Sisimiut Tusaataat og NipiFM

Fra:
29. oktober 2015 08:30
Til:
29. oktober 2015 15:00
Sted:
Byrådssalen i Sisimiut og Maniitsoq

Dagsorden 

Hent dagsorden og dens bilag

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

Punkt 02 Borgmesterens beretning.

Punkt 03 Beretninger fra udvalgsformænd.

Økonomisager

Punkt 04 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. 3. kvartal 2015.

Punkt 05 2. behandling af budget 2016 samt overslagsårene 2017 til 2019.

Punkt 06 Budgetkorrektion andelsboliglån

Generelle sager

Punkt 07 Forslag til dagsorden - Tillægsforslag til Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia

Punkt 08 Ansøgning om alkoholbevilling – Grillhouse B 1769, Kangerlussuaq

Punkt 09 Forslag til dagsorden – Bedre udnyttelse samt billigere produkter ved Qimatulivik

Punkt 10 Regionale fordeling af hvalroskvoten for kvoteåret 2016

Orienteringssager

Punkt 11 Borgmesterbeslutning - Overførsel af harpunkanonkvote til fællesfangstkvoten for sildepisker. Qeqqata Kommunia har fået overført 4 kvoter.

Punkt 12 Borgmesterbeslutning - El til jolleværksted i Atammik.

Punkt 13 Uddeling af midler fra Bæredygtighedspuljen

Punkt 14 Eventuelt.