airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Klag til Boligklagenævnet

Klag her

Klag til Boligklagenævnet 

 

Generelt 

Boligklagenævnet behandler klager over afgørelser, der er truffet vedrørende lejemål, som er ejet eller fremlejet af Grønlands Selvstyre eller en kommune.

Bor du til leje i en af Selvstyrets eller kommunernes lejeboliger, kan du altså klage til Boligklagenævnet over for eksempel:

 • fra flytningsopgørelser
 • varsling af huslejeforhøjelser
 • vedligeholdelse og istandsættelse af boligen
 • et boligselskabs afgørelse om uforsvarlig adfærd

 

Takster 

Hvis sekretariatet for Boligklagenævnet vurderer, at Boligklagenævnet har kompetence til at behandle sagen, vil du få besked på, at du skal betale et gebyr på 150 kroner.

Du får dit gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

 

Hvis du vil indsende din klage digitalt (Hvis du har MitID) 

Vil du klage, kan du

 • udfylde og sende et klageskema.

Har du MitID, kan du sende klageskemaet online.

Det vil hjælpe Boligklagenævnet ved behandlingen af din sag, hvis du vedlægger:

 • den skriftlige afgørelse
 • eventuelt andre dokumenter fra boligselskabet

 

Hvis du vil aflevere din klage fysisk (Hvis du ikke har MitID) 

Vil du klage, kan du skrive:

 • et brev
 • en e-mail

Det vil hjælpe Boligklagenævnet ved behandlingen af din sag, hvis du vedlægger:

 • den skriftlige afgørelse
 • eventuelt andre dokumenter fra boligselskabet

 

Arbejdsgang for sagsbehandling 

Du skal dog være opmærksom på, at Boligklagenævnet ikke kan behandle alle sager.

Nævnet mødes minimum 3 gange årligt til nævnsmøde, hvor medlemmerne diskuterer sagerne og træffer afgørelse i dem.

Anke
Du kan anke Boligklagenævnets afgørelser til domstolene.

Bemærk
Du kan læse mere om Boligklagenævnet på Boligklagenævnets hjemmeside aua.gl/da/klage

På hjemmesiden kan du også finde de afgørelser, som Boligklagenævnet har truffet.

 

Boligklagenævnet

Forbruger-og Konkurrencestyrelsen

Postboks 689
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 32 80 33
E-mail: maalaarut@nanoq.gl
Hjemmeside: aua.gl

Åbningstider
Alle hverdage fra 10.00 - 15.00