airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Familiecenter Maniitsoq

Familiecenterets vigtigste målsætning er helhedsorienteret støtte til familier.

Familiecentrenes formål: 

 • reducere eller undgå anbringelser af børn uden for hjemmet
 • styrke børnefamilier med risiko for anbringelse af børn uden for hjemmet 
 • hjælpe og styrke familier, hvis børn er anbragt udenfor hjemmet, med hjemgivelse for øje 
 • beskytte børn og unge som er hjemtaget efter anbringelse 
 • kommende forældre i risikogruppen, får på et tidligt stadie tilbud om behandling, forebyggende foranstaltninger eller forældrehøjskole 
 • styrke familier med samspilsproblemer 
 • give råd og vejledning omkring børneopdragelse 
 • hjælpe familier til selvforsørgelse 
 • hjælpe familier med traumeoplevelser til at komme over et traume 
 • opkvalificere plejefamilier 
 • forebyggelse af kriminalitet blandt unge

Familier henvises fra kommunens Familieafdeling.

Familiecentrernes arbejde 

 • samtaler med forældre og børn/unge
 • planlægning af familieudvikling
 • hjemmebesøg
 • kurser samt aktivitetstilbud

Herudover arbejdes der med:

 • observering af børn og unges opholdssteder
 • forebyggende tilbud for børn og unge
 • være med som bisiddere under afhøringer af børn og unge

Yderligere information 

 

Har du yderligere spørgsmål eller brug for råd og vejledning i forholdet til familiemæssige problemer, kan du henvende dig til Qeqqata Kommunia, Området for Familie eller et af kommunens Familiecentre.

Det er dog vigtigt at fremhæve, at Familiecentrene ikke kan yde støtte og afhjælpe personer med store psykiske problemer, deriblandt:

alvorligt psykisk syge, skizofrene, stærkt depressive og personer der har svært ved at blande sig med andre grundet sociale problemer.

Familiecenteret i Maniitsoq

Illunnguit 24

(+299) 81 25 85

man.familiecenter@qeqqata.gl