airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Værested for unge

Værestedet er en del af det tværgående grønlandsk-dansk samarbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland.

Formålet med værestedet


Alt for mange udsatte børn kan ende i en situation, hvor der ikke er en voksen til at tage vare på dem, eller hvor de ikke kan opholde sig hjemme. Derfor er der oprettet et værested i Sisimiut for alle børn og unge. Formålet med værestedet er at sikre, at udsatte børn og unge har et trygt sted at være, særligt i weekender efter lønudbetaling. Værestedet er et tilflugtssted, hvor
børn er i sikkerhed. Der er mulighed for at overnatte, få et måltid mad samt at tale med en ansvarlig voksen.


Målgruppen for værestedet er alle børn og unge under 18 år, der står i en situation hvor de har brug for at være et sted om aftenen/og eller natten. Børn der er påvirkede af rusmidler har også mulighed for at sove rusen ud i afsides rum på værestedet.

Værestedet vil altid være bemandet af mindst to faste medarbejdere i åbningstiden. Ydermere vil frivillige hjælpe til hos værestedet, specielt de første par timer, til modtagelse af børnene. Ønsker man at være frivillig kan man kontakte uddannelsesområdet på sis.uddannelse@qeqqata.gl.

Medarbejderne på værestedet er forpligtet til at hjælpe børnene og alle børn kan komme på værestedet uden forudgående visitation. Medarbejderne vil stå til rådighed for at lytte og give barnet mulighed for at tale. Samtidig har de ansatte skærpet underretningspligt og skal registrere alle henvendelser.

Placering og åbningstider

Værestedet har lokaler i fritidshjemmet Naasoq og holder åbnet hver anden fredag, i forbindelse med løn udbetaling, fra kl 20:00 til 10:00 næste morgen.

Ved behov kan faciliteterne køns-og alders opdeles.

For yderligere information kontakt:

Amos Frederiksen, Daginstitutionschef
amfr@qeqqata.gl, +299 86 74 02