airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Plejefamilier

Plejefamilier 

Generelt

En plejefamilie defineres som en familie, der tilbyder børn og unge midlertidig døgnpleje i eget hjem, dette betyder at barnet bor hos plejefamilien, når forældre ikke kan tage vare på dem. Disse familier forpligter sig til at beskytte barnet og bevare barnet i et familiemiljø, indtil barnet eller den unge kan vende tilbage til sin biologiske familie.

Der kan være forskellige årsager til at et barn anbringes udenfor hjemmet og i hvor lang en periode barnet skal være anbragt i plejefamilie. Det vil altid tage udgangspunkt i det enkelte barn og forældrenes situation. Anbringelse uden for hjemmet i plejefamilie, skal ske, når kommunen vurderer, at denne foranstaltning er det bedste løsning i forhold til barnets situation og behov, og barnets videre udvikling.

Typer af plejefamilier

Der er forskellige typer plejefamilier:

 • Netværksplejefamilier
 • Kommunale plejefamilier
 • Professionelle plejefamilier
 • Akutte plejefamilier
 • Aflastningsplejefamilier
 • Privatarrangeret plejefamilier

 

Netværksplejefamilier

En netværksplejefamilie er personer, som barnet er i familie eller slægtskab med, men det kan også være venner til familien eller professionelle, der har en særlig relation og tilknytning til barnet. Formålet og hensigten er, at barnet ikke bliver fjernet fra sine nære og vante omgivelser.

Kommunaleplejefamilier

Den kommunale plejefamilie modtager børn, som de ikke kender i forvejen. Plejefamilien er udvalgt af kommunen til at løfte det konkrete barns behov og udfordringer. Det er derfor en forudsætning at plejefamilien har erfaring og de kompetencer, som det kræver at løfte det konkrete barns behov og udfordringer.

Professionele plejefamilier

En professionel plejefamilie er en plejefamilie, hvor det er en betingelse, at mindst én af plejeforældrene har en socialfaglig baggrund eller en anden relevant erfaring, som kan ligestilles med en socialfaglig uddannelse.
Børn med særlige udfordringer, anbringes i en professionel plejefamilie. Det kan være svært psykisk skadede og omsorgsvigtede børn og unge, eller børn og unge med handicap, som kommunen vurderer, vil trives bedst i en professionel plejefamilie.

Akutte plejefamilier

En akut plejefamilie er en kommunal plejefamilie eller en professionel plejefamilie som modtager børn akut.
Akut plejefamilie står til rådighed for kommunen og derved hurtigt – og med meget kort varsel - kan modtage et barn.

Aflastningsplejefamilier

En aflastningsfamilie har man et barn eller ung i aflastning, når kommunen vurderer at en aflastning væk fra hjemmet er det bedste for barnet. Der aftales en aflastningsordning, som en fast aftale med midlertidige ophold for barnet af kortere eller længere varighed. Der vil ofte være tale om faste dage i en uge eller en måned.

Privatarrangeret pjelefamilier

En privat arrangeret plejefamilie er en familiepleje arrangeret af barnets egne forældremyndighedsindehaveren.
Barnets ophold ved en privat arrangeret plejefamilie betragtes ikke som en støtteforanstaltning efter børnestøttelovens bestemmelser. Opholdet beror alene på en aftale mellem forældremyndighedsindehaveren og den privat arrangeret plejefamilie.

Takster

 • Almindeligt plejevederlag Kr. 5.518 pr. måned
 • Akut anbringelse Kr. 525 pr. døgn
 • Vejledende takst for aflastningsvederlag Kr. 368 pr. døgn
 • Vederlag for at stå til rådighed under skoleophold Kr. 828 pr. måned

Lomme- og tøjpenge:
Børn og unge under 16 år Kr. 57,05 pr. døgn
Unge 16-18 år Kr. 66,96 pr. døgn
Personer over 18 år som ikke modtager førtidspension Kr. 2.120 pr. måned
Kostpenge til plejefamilien Kr. 1.338 pr. måned

Vederlag m.m. til professionelle plejefamilier
1. april 2022 1. april 2023
Månedlig grundløn kr. 25.715,78
Særligt tillæg pr. år ved 1 barn kr. 49.566,72
Særligt tillæg pr. år ved 2 børn kr. 137.669,04

Anbringelse af et 3. barn forudsætter, at der er 2 professionelle familieplejere. Der gives i
sådanne tilfælde et yderligere særligt tillæg på 18.499,32 kr. årligt.

Ansøgnings om plejefamilie

Du skal henvende dig til kommunen/ socialkontoret for at ansøge som plejefamilie.

Betingelser:

 • Du skal være over 18 år
 • Du skal have en ren straffeattest

Kommunen indhenter følgende attester efter ansøgning:

 • Børneattest
 • Helbredsattest
 • Økonomiske oplysninger til skat

Kommunen skal på hjemmebesøg, og udarbejde en socialrapport efter modtagelse af din ansøgning.
Kommunen skal efter undersøgelse afgøre om din ansøgning som plejefamilie bliver godkendt eller afslået.

Skrevet af: Afdeling for rådgivning for sagsbehandlere

Læs lovgivningen her: Plejefamilier (sullissivik.gl)