airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ansat i kommunen eller offentlig tjeneste og vil underrette?

Når du som medarbejder i Qeqqata Kommunia vil underrette, skal du altid bruge underretningsskemaet nedenfor. Skemaet guider dig igennem de oplysninger, som er nyttige for en hurtig behandling af underretningen i Qeqqata Kommunia.

Når du er en person, der arbejder i offentlig tjeneste eller er en samarbejdspartner omkring et barn eller en ung, og du vil underrette, skal du også  bruge underretningsskemaet nedenfor. Skemaet guider dig igennem de oplysninger, som er nyttige for en hurtig behandling af underretningen i Qeqqata Kommunia

Underretningsskema

Skærpet underretningspligt

Som fagperson har du en skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder, når du har mistanke om, at et barn mistrives og måske er udsat for vold eller andre former for omsorgssvigt.

Pligten gælder offentligt ansatte, læger og personer, der er ansat i institutioner, ved opholdssteder, familiepleje, krisecentre, behandlingstilbud eller andre private tilbud, der udføres for det offentlige.

Ansatte i social-, skole- eller sundhedssektoren samt ansatte i dagsinstitutioner har en skærpet pligt til straks at underrette kommunalbestyrelsen, når den ansatte i forbindelse med udøvelsen af sit professionelle virke bliver bekendt med eller har grund til at antage, at et barn har behov for særlig støtte. Samme underretningspligt gælder borgere med hverv, der hviler på offentligt valg, eller borgelig ombud, jf. Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn § 16. Disse grupper af offentligt ansatte og folkevalgte har altså en skærpet/udvidet pligt til at underrette kommunalbestyrelsen, hvis de får kendskab til, at et barn lever under forhold, som bringer dets sundhed og udvikling i fare.