airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ansøg om henstand med betaling af skat

Generelt 

Hvis du mener, at Skattestyrelsens skatteansættelse – grundlaget for den skat du skal betale – eller skatteberegning er forkert, og at du derfor betaler for meget i skat, har du mulighed for at klage. Det kan du læse mere om her:

Klag over skat

Det er Skatterådet, der behandler din klage. Indtil Skatterådet har afgjort din klagesag, skal du som udgangspunkt betale din skat som normalt. Du kan dog søge om henstand. Det betyder, at du kan søge om ikke at betale den del af skatten, du mener, er forkert opkrævet, mens din klagesag behandles af Skatterådet.

Henstand kan både være hel og delvis. Du kan ikke få henstand i mere end 4 år.

Betingelser 

For at du kan få henstand, kan Skatterådet kræve, at du stiller sikkerhed, f.eks. i form af bankgaranti eller ved pant i fast ejendom, bil eller båd. Det betyder, at du risikerer at skulle sælge f.eks. dit hus, din bil eller din båd, hvis:
• Du ikke får medhold i din klage
• Du ikke er i stand til at betale den skat, der er blevet sat i bero, mens din sag har kørt

Du kan som regel kun få henstand, når Skatterådet vurderer, at du vil få medhold i enten hele eller en del af klagen.

Ansøgning 

Vil du søge om henstand, skal du sende din ansøgning til:

Skatterådet
Postboks 1037
3900 Nuuk

Skattestyrelsen
Postboks 1605
3900 Nuuk

CVR-nummer 19785386
Telefon: 34 65 10
E-mail: tax@nanoq.gl
Hjemmeside: www.aka.gl