airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Se din slutopgørelse

Log ind på 'Min skat' her

Generelt 

En slutopgørelse er en udregning af, om du har betalt for lidt eller for meget i skat. Det er Skattestyrelsen, der regner dette ud ved at sammenligne din slutskat med summen af det, du har betalt i løbet af indkomståret. Din slutskat er din endelige skat, der er beregnet ud fra din skattepligtige indkomst.

Har du betalt for lidt i skat, får du en ekstra skatteregning, du skal betale. Det hedder restskat.

Har du betalt for meget i skat, får du penge tilbage. Det hedder overskydende skat.

Restskat 

Restskat op til 18.000 kr. (16.981 kr. + 6% gebyr) vil blive indregnet i din forskudsregistrering for det kommende år. Det betyder, at du via dit skattekortfradrag kommer til at betale din restskat til Skattestyrelsen.

Hvis restskatten overstiger de 18.000 kr., vil restbeløbet, ud over indregningen i det kommende år, blive opkrævet fordelt over 3 rater.

Bemærk
Hvis du ikke ønsker at din restskat bliver indregnet i din forskudsregistrering, skal du betale den senest den 20. november for at undgå tillægget på 6 %. Falder sidste rettidige betalingsdag på en søn- eller helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Overskydende skat 

Har du ikke oplyst dit kontonummer, vil overskydende skat blive tilbageholdt hos Skattestyrelsen, indtil du har angivet din NemKonto via din Netbank.

Skylder du penge til det offentlige, vil din overskydende skat blive brugt til at betale din gæld. Du vil i den forbindelse modtage et modregningsbrev.

Se din slutopgørelse 

Hvis du har et MitID
Har du MitID, kan du se din slutopgørelse via Selvbetjening ca. den 22. august. Tryk på selvbetjeningen og log ind med dit MitID, så er du i gang.

Start selvbetjening

Hvis du ikke har MitID
Du modtager din slutopgørelse i slutningen af august. Den vil blive sendt via e-Boks. Hvis du er fritaget for digital post, får du tilsendt din slutopgørelse til din folkeregisteradresse.

Frister 

Restskatter der opkræves over 3 rater, har betalingsfrist per 1. september, 1. oktober og 1. november.

Betaler du ikke restskatten rettidigt, tillægges der 1 % renter pr. ubetalt måned.

Hvis du ikke ønsker, at din restskat bliver indregnet i din forskudsregistrering, skal du betale den senest den 20. november, for at undgå tillægget på 6 %.

Hvis du har oplyst dit kontonummer til Skattestyrelsen, vil din overskydende skat blive sat ind på din konto i slutningen af august. Du har mulighed for at oplyse dit kontonummer indtil ca. den 9. august hvert år via selvbetjeningen under ’stamoplysninger’, hvis du forventer at få overskydende skatter udbetalt.

Læs også

Skattestyrelsen
Postboks 1605
3900 Nuuk

CVR-nummer 19785386
Telefon: 34 65 10
E-mail: tax@nanoq.gl
Hjemmeside: www.aka.gl