airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Behandling af rusmiddel og spilproblemer

Generelt 

Du kan blive behandlet, hvis du har problemer med:
• Alkohol
• Hash
• Ludomani

For at få hjælp kan du henvende dig til din sagsbehandler hos kommunen eller bygdekontoret.
Du kan også henvende dig direkte i Allorfikcenter om hjælp til at komme i behandling.

Der er Allorfik behandlingscentre i Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat.

Der er også tilbud om lokalbehandling i mange byer og behandling i Nuuk i samarbejde med Katsorsaavik Nuuk, der er også behandling for pengespil ved Center for Ludomani i Odense.

Betingelser 

Du kan få hjælp, hvis:
• du har problemer med rusmidler eller spil og ønsker behandling
• en i din familie har et problem med rusmidler eller spil

Takster 

For behandling
Når du er visiteret til behandling af problemer med rusmiddel eller spil er behandlingen gratis. Du bliver visiteret ved at henvende dig til din kommune. Allorfik - Videnscenter om afhængighed betaler rejse og ophold, hvis du skal i behandling i Nuuk. Hvis du skal i lokalbehandling indenfor kommunen, betaler din hjemkommune rejse og ophold.

Ved pårørendebehandling
Alle klienter i behandling har mulighed for at få nære pårørende i pårørendebehandling. Hvis din familie ønsker pårørendebehandling og det foregår udenfor din hjemby skal kommunen betale rejse og ophold for din familie.

For nogle behandlinger kan der være ventetid.

Ansøgning 

Hvis du vil i behandling, skal du:
• Henvende dig til din sagsbehandler hos kommunen
• Din sagsbehandler skal udfylde et visitationsskema og sende det til Allorfik
• Din sagsbehandler vil også bede dig underskrive en samtykkeerklæring om, at kommunen, behandlerne og evt. sundhedsvæsenet må arbejde sammen om din behandling
• For at gøre overgangen til et liv uden rusmidler lettere skal din sagsbehandler i samarbejde med dig også lave en plan for, hvilken hjælp du kan få efter endt behandling, en efterforløbsplan

Procedure 

Når du har søgt, vil Allorfik visitere dig til et tilbud, der er egnet for dig.

Du vil blive indkaldt til behandling så snart der er plads til dig.

Over de næste 3 år skal der oprettes Allorfik behandlingscentre i alle kommuner. Der er åbnet Allorfik behandlingscentre i Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq. Der er også lokalbehandling i mange byer og behandling i Nuuk i samarbejde med Katsorsaavik Nuuk, samt for pengespil også ved Center for Ludomani i Odense.
Allorfik
Hvis du er i tvivl om noget, kan du kontakte Allorfik på:
E-mail: allorfik@allorfik.gl

Tlf.: 52 53 43
På hverdage fra kl. 9.00 - 15.00

Husk at opgive dine egne kontaktoplysninger, når du kontakter os.