airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Dødsfald – Begravelsen

Dødsfald – Begravelsen 

Alle der bor i, opholder sig i eller er knyttet til Grønland har uanset trosretning ret til at blive begravet på en grønlandsk kirkegård.

Begravelsen eller ligbrænding skal normalt ske senest 8 dage efter dødsfaldet (dødsdagen medregnet).

Begravelseshandlingen kan enten foregå kirkeligt eller borgerligt.


Kirkelig begravelse
Det kaldes en kirkelig begravelses, hvis der medvirker en præst ved begravelsen. Det er kun medlemmer af folkekirken, der har ret til en kirkelig begravelse i folkekirken og dermed kirkelig betjening af en præst.

Hvis afdøde har ønsket en kirkelig begravelse, skal du kontakte den afdødes lokale kirkekontor. Sammen med præsten aftaler I, hvornår og hvordan begravelsen foregår. Under samtalen med præsten aftaler I, hvilke 3 salmer der skal synges til begravelsen. Hvis der er flere kirker i din afdødes præstegæld, skal I også aftale hvilken kirke begravelsen skal foregå i.

Hvis den afdøde ikke er medlem af folkekirken, men familien ønsker en kirkelige handling alligevel, kan præsten eller kateketen lave en handling i kapellet eller en kort ceremoni i kirken.

Når du henvender dig til kirkekontoret, skal du medbringe den afdødes dåbs-, navne- eller vielsesattest.

Kirkekontoret sørger for:
  • At arrangere bustransport til begravelsen
  • At meddele om begravelsen
  • Ligkistetransport fra kirken til kirkegården
  • Gravere til kirkegården

Borgelig begravelse
Det kaldes en borgerlig begravelse hvis der ikke medvirker en præst ved begravelsen. Alle – uanset trosretning – har ret til at få en borgerlig begravelse, men det indebærer at afdøde ikke får kirkelig betjening af en præst.

Ved en borgerlig begravelse benyttes ofte kapeller eller andre ikke religiøse institutioner til at gennemføre ceremonien. Det kan for eksempel foregå i eget hjem, sygehuskapel, krematoriekapel eller forsamlingshuset.

For at istandsætte en borgerlig begravelse skal du kontakte det lokale kirkekontor.

Var afdøde medlem af en anden trosretning end folkekirken, f.eks. en frikirke, skal du kontakte dennes præst for at istandsætte begravelsen.
Departementet for Sundhed
Imaneq 1A - 401
Postboks 1160
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 55 05
E-mail: pn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl