airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Arealtildeling – Særligt om Hytter

Arealtildeling – Særligt om Hytter 

 • Qeqqata Kommunia

  Området for Tekik og Miljø står for arealtildelinger inden for byzonerne i Sisimiut og Maniitsoq samt inden for bygdezonerne i kommunens bygder. Selvstyret administrerer indtil videre de øvrige arealtildelinger i det åbne land - ansøgninger skal dog sendes via kommunen.

  Du kan søge om arealtildeling i Qeqqata Kommunia via www.NunaGIS.gl

  Du kan se en vejledning til, hvordan ansøgningen skal udfyldes.

  Din ansøgning er først gyldig, når du har underskrevet den. Derfor skal du, indtil der indføres digital signatur, fortsat udskrive og underskrive ansøgningen, når du har udfyldt den. Herefter skal du aflevere ansøgning til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.

  Bemærk
  Har du søgt om arealtildeling via NunaGIS.gl skal du senest 4 uger efter sende eller aflevere en underskrevet kvittering for arealansøgningen til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor, som sender kvitteringen videre til Området for Teknik og Miljø. Har Området for Teknik og Miljø ikke modtaget kvitteringen inden 4 uger bliver ansøgningen annulleret.
Ønsker du at bygge en hytte uden for en by eller bygd, skal du søge om arealtildeling til opførelse af hytten hos din kommune.

Du kan søge kommunen om en arealtildeling på 2 måder:

Sammen med din ansøgning skal du aflevere et kortbilag og skitsetegning over hytten. Husk at oplyse størrelsen på hytten samt den nøjagtige position på kortet. Vær opmærksom på, at der kan være mange krav, f.eks. om en mindsteafstand til nærmeste anden hytte fastsat i kommuneplanen. Din hytte skal eksempelvis opføres mindst 20 meter til fortidsminder, f.eks. tidligere bopladser.

Du kan få hjælp til at søge hos dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor. Her kan du også få et kortbilag over det område, du ønsker at bygge din hytte i.

Bemærk
Din kommune kan opkræve et gebyr i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om arealtildeling.

Du skal have opført din hytte senest 2 år efter du har fået din arealtildeling.

Bygger du en større hytte, kan kommunen kræve at du også har en byggetilladelse. Kommunen kan stille yderligere betingelser ved arealtildelinger for hytter.
Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Departementet for Finanser
Afdelingen for Landsplanlægning
Imaneq 4
Postboks 1037
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: landsplan@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl