airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommuneplaner – Generelt om

Kommuneplaner – Generelt om  

 

Alle kommuner har pligt til at udarbejde kommuneplaner og kommuneplantillæg (delområdeplaner), tidligere kaldet lokalplaner. En kommuneplan er en plan over, hvordan en kommune planlægger at bruge sit område. En kommuneplan omfatter en række kort over kommunens byer, bygder og delområder. Delområder kan f.eks. være:

 • Boligområder
 • Erhvervs- og havneområder
 • Centerområder (Bymidten og de centrale dele af byen)
 • Friholdte områder til friluftsliv, grønne områder, sportshaller, kirkegårde og hundeområder


Kommuneplanen viser blandt andet også beliggenheden af:

 • Fredede områder
 • Spærrezoner omkring f.eks. vandsøer
 • Og f.eks. sikkerhedszoner omkring sprængstofmagasiner


Kommuneplantillæg indeholder mere detaljerede regler for bebyggelsen for de enkelte delområder i kommuneplanen. Et kommuneplantillæg skal oplyse om hvilke regler, der er for de enkelte områder, f.eks.:

 • Delområdets formål og anvendelse, f.eks. om det er boligområde eller erhvervsområde
 • Husenes højde
 • Afstand til naboer
 • Byggefelter
 • Vejanlæg, parkeringspladser og stier
 • Kloakering
 • Bygningers udvendige udseende, f.eks. farve, taghældning og beklædningstyper
 • Størrelse på skure
 • Containere
 • Bådpladser
 • Rygeovne
 • Tørrestativer


Alle skal overholde de regler, der er for kommuneplaner og kommuneplantillæg. Hvis du vil vide mere om de kommuneplaner og kommuneplantillæg, der er for din kommune eller by, kan du henvende dig på dit lokale kommunekontor.

Alle kommuneplaner og kommuneplantillæg skal, inden de bliver vedtaget, ud i en offentlig høring. Du har som borger mulighed for at komme med dine bemærkninger eller indsigelser til planerne. Høringsperioden for kommuneplaner er mindst 8 uger.


Bemærk
Ønsker du som borger f.eks. at bygge et hus, er det vigtigt, at du kender til din kommunes kommuneplan og eventuel det gældende kommuneplantillæg for det delområde, du ønsker at bygge i. Det er nemlig ud fra disse, at du kan finde ud af f.eks. hvor du må søge om at bygge dit hus, og om der er kloakeret i det område.

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Departementet for Natur, Miljø og Forskning
Imaneq 1A - 801
Postboks 1614
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 54 10
E-mail: pan@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl