airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Jagt- og fiskeribetjente

Generelt 

Jagt- og fiskeribetjentenes overordnede formål er, at være med til at sikre en bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer. Betjentene fører tilsyn med fangst og jagt, herunder fiskeri efter laks og ørred.

Betjentenes arbejde omfatter også informative opgaver, og andre opgaver vedrørende fangst og jagt, som f.eks. samarbejde med Grønlands Naturinstitut om prøveudtagning af hvalfangster, hvalros og isbjørn samt tællinger af rensdyr og moskusokser.

Som borger kan du henvende dig til jagt- og fiskeribetjentene i forbindelse med jagt og fiskeri og andet ophold i naturen. Det kan f.eks. omhandle:
• Mistanke om ulovlig fangst af fangstdyr og fisk
• Fund af sårede og syge dyr, f.eks. hvaler som ikke umiddelbart vil kunne overleve
• Spørgsmål og vejledning om fangstdyr, f.eks. fangsttider og kvoterede arter

Du risikerer at få en bøde, hvis du ikke efterkommer påbud fra jagt- og fiskeribetjenten, eller lægger hindringer i vejen for jagt- og fiskeribetjentens arbejde.

Tilsyn 

Der er jagt- og fiskeribetjente i forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq, Ilulissat, Kangaatsiaq, Sisimiut, Maniitsoq, Nuuk, Ivittuut og Ittoqqortoormiit. Efter behov foretager betjentene tilsynsrejser til andre forvaltningsområder, der ikke har jagtbetjentordning.

For at sikre at fredningstider og andre regler overholdes, foretager jagt- og fiskeribetjentene løbende tilsyn af fangst og jagt i hele forvaltningsområdet. Under de enkelte arters jagtperioder intensiveres tilsynet. Tilsynet kan foregå både som dagture og flerdagsture – i bynært område og længere væk fra byen.

Tilsyn består blandt andet i at:
• Kontrollere at jagtbeviser og licenser er gyldige
• Kontrollere at fredningsperioder og jagtbestemmelser samt andre fangst-, jagt- og fiskerimæssige reguleringer overholdes

Jagt- og fiskeribetjentene deltager desuden i tilsyn af reservater, naturparker, fredede områder og andre opgaver af naturbeskyttende art. Jagtbetjentene sikrer f.eks. at der ikke bruges klatretove og andet klatreudstyr på fuglefjelde, og at der kun anvendes lovlige jagtredskaber til fangst af fugle.

Vejledning og oplysning 

Jagt- og fiskeribetjentene bistår så vidt muligt med vejledning og oplysning, og deltager i vildtpleje og andre naturmæssige opgaver, efter nærmere aftaler mellem relevante samarbejdspartnere, myndigheder og forvaltere af naturen.

Ved tilsyn med jagt på kvoterede dyrearter kan jagt- og fiskeribetjenten vejlede ved rapportering og fangstmelding.

Beføjelser 

Jagt- og fiskeribetjenten har ved tilsynsopgaver legitimation på sig, som er et personligt ID-kort.

Jagt- og fiskeribetjenten kan uden retskendelse forlange at få fremvist gyldig legitimation for, at du har ret til at jage eller fiske.

I forbindelse med tilsyn har jagt- og fiskeribetjenten beføjelser til at:
• Få adgang til dit fangst-, jagt- og fiskefartøj
• Få adgang til dit fangst-, jagt- og fisketransportfartøj
• Få adgang til områder og gemmer på dit fartøj, hvor der kan opbevares fangst
• Undersøge fisk og nedlagt fangst samt fangst-, jagt- og fiskeudstyr
• Registrere formodet ulovlig fangst eller fangst-, jagt- og fiskeudstyr ved fotografering eller videooptagelse
• Udtage mindre prøver af formodet ulovligt nedlagt fangst som bevis

Jagt- og fiskeribetjenten kan desuden, som bevis til formodet ulovlig handling, indsamle prøver til biologiske undersøgelser ved fangststeder, de lokale brætter samt indhandlingssteder.

Endvidere er jagt- og fiskeribetjenten bemyndiget til at aflive sårede eller syge dyr, der formodes ikke at kunne overleve.

Organisatorisk hører jagt- og fiskeribetjentordningen under Grønlands Fiskeri Licens Kontrol (GFLK), som varetager den daglige administration af ordningen.

Læs også

Departement for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl
Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK)
Indaleeqqap Aqq. 3
Postboks 501
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 60
E-mail: gflk@nanoq.gl
Hjemmeside: www.GFLK.gl eller www.KANUAANA.gl