airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fiskeri efter torsk

Bemærk: Du skal først have licens til kystnært fiskeri med jolle/fartøj, hvis du som erhvervsfisker vil fiske efter torsk

Generelt 

Hvis du vil fiske erhvervsmæssigt efter torsk, skal du have en gyldig fiskerilicens.
På denne side kan du læse om de specifikke krav og regler, der er til fiskeriet efter torsk. Det er din pligt som erhvervsfisker at følge de fastsatte regler og betingelser for fiskeriet. Det gælder også vedtægter, der kan være specifikke for din hjemkommune, som f.eks. beskytter fredede områder. Du kan læse mere om kommunale vedtægter på lovgivning.gl.

Du har rapporteringspligt som erhvervsfisker. Du skal både rapportere din fangst og din bifangst. Bifangst omfatter både fisk som ikke indhandles, fugle, havpattedyr, svampe og koraller.

Du har desuden et personligt ansvar for at passe på naturen. Havet er en fælles ressource og et fælles ansvar.

Fiskeriet efter torsk foregår som olympisk fiskeri, hvor alle fisker på den samme kvote. Fiskeriet slutter når kvoten er opfisket.

Krav til fiskeriudstyr 

Der gælder følgende krav til dit fiskeudstyr til torsk:

  • Ved garnfiskeri er mindstemålet for maskestørrelsen i nettet 160 mm.
  • Fiskeri med vod eller trawl efter torsk er forbudt for alle fartøjer i det kystnære fiskeri.
  • Fiskeredskaber skal mærkes tydeligt med ejerens og/eller fartøjets navn. Mærket skal være i vandbestandigt materiale.
  • Det er dit ansvar at alt fiskeudstyr fjernes efter brug. Hvis du ikke kan bjærge dit fiskeudstyr inden for 24 timer, skal du melde det til GFLK. Hvis du har mistet redskaber inden for 3 sømil af basislinjen, skal du desuden melde det til kommunen.

Licens 

Vil du fiske efter torsk som erhvervsfisker, skal du have en fiskerilicens.  

Er du erhvervsfisker med jolle, skal du henvende dig til din kommune for at søge om fiskerilicens.
Er du erhvervsfisker med fartøj, kan du ansøge om fiskerilicens online.

Læs også