airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Erhvervsjagtbevis

Hent erhvervsjagtbevis

Generelt 

Alle, der vil gå på jagt, skal have et jagtbevis. Hvis du skal leve helt eller delvist af salget af din fangst, skal du have et erhvervsjagtbevis. Med et erhvervsjagtbevis har du ret til at søge om jagtlicens til at fange arter, der er kvoter på, f.eks. moskusokser, rensdyr, isbjørne, hvalros, store hvaler, hvidhvaler og narhvaler. Beviset giver dig også ret til at sælge fugle. Du kan for nogle fuglearter få udvidede jagttider og dagskvoter med erhvervsjagtbevis.

Det er kun dig, der må bruge dit erhvervsjagtbevis. Du skal betale dit erhvervsjagtbevis, før du kan tage på jagt. Du har pligt til at have dit jagtbevis med dig, sammen med en kvittering eller et dokument, som beviser, at du har betalt, hvis jagt- og fiskeribetjenten forlanger det.

Med jagtbeviset følger også en pligt til at indberette din fangst. Se hvordan og hvornår du skal indberette din fangst under Procedure.

Jagtområder og jagttider kan ses på www.nunagis.gl eller på den udleverede licens

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN) forvalter fangst og udnyttelse af de levende ressourcer.

 

Betingelser 

For at få et erhvervsjagtbevis skal du opfylde følgende betingelser:
• Du skal være fyldt 12 år samt have folkeregisteradresse i Grønland på ansøgningstidspunktet
• Du skal have haft folkeregisteradresse i Grønland de sidste 2 år
• Du skal have været fuld skattepligtig i Grønland de sidste 2 år
• Som udgangspunkt skal mindst 50 % af din samlede bruttoindkomst komme fra fangst, jagt og fiskeri. Du kan i særlige tilfælde søge om dispensation fra denne regel, f.eks. hvis det er første år, du søger om et erhvervsjagtbevis. Indtægter fra betalingsjagt tæller som indkomst fra fangst, jagt og fiskeri. Indtægter fra ansættelse ved forskningsprojekter og turisme samt honorarer fra borgerligt ombud og bestyrelsesarbejde i erhvervsfangerorganisationer/-foreninger tæller ikke med i udregningen af din samlede bruttoindkomst

Sociale institutioner, der som led i deres socialpædagogiske arbejde anvender fangst og jagt som metode, kan også søge om dispensation til erhvervsjagtbevis.

Du risikerer at miste dit jagtbevis, hvis du:
• Bryder jagtlovgivningen med vilje eller bryder den flere gange
• Handler groft uansvarligt under en jagt
• Forvolder skade på anden person under en jagt

 

Takster 

Et erhvervsjagtbevis koster 250 kroner. Dit erhvervsjagtbevis er først gyldigt, når du har betalt girokortet via netbank eller på posthuset. Det betalte A4 girokort er dit jagtbevis.

Fra 1. februar 2017 overtog Kommunerne sagsbehandlingen af jagtbeviser i forbindelse med udstedelse og fornyelse af jagtbeviset og afrapportering af årsskema.

Det betyder, at du selv skal indtaste dit årsskema via selvbetjeningen på www.sullissivik.gl eller få hjælp til det hos dit lokale Borgerservicecenter

Via disse to adgange til jagtbevissystemet kan du ligeledes genprinte eller gemme en pdf-fil af dit jagtbevis, ifald du mister det i løbet af året. Husk ligeledes at genprinte din kvittering for betaling fra Netbank.

OBS. Ved ansøgning om dispensation til erhvervsjagtbevis er det Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, der skal modtage ansøgningen.

Dit jagtbevis har ændret udseende og fylder nu en hel A4-side.
Husk at få delen med dit navn på med hjem efter indbetaling på posthuset. Det er den del, der sammen med betalingskvitteringen, udgør dit jagtbevis.
Det er fortsat muligt at bruge plastiklomme til opbevaring af jagtbeviset. Dette får du i dit PINIARNEQ-hæfte, som udleveres i dit lokale Borgerservicecenter.

Husk at gemme din kvittering som bevis for, at du har betalt dit jagtbevis. Det er en god idé at betale beviset gennem din netbank, så du altid kan udskrive en kvittering derfra.

 

Ansøgning 

Ansøg online her:
Hent erhvervsjagtbevis

Her kan du forny dit jagtbevis, eller ansøge om jagtbevis, hvis det er første gang. Du skal have et MitID for at kunne logge på med selvbetjeningsløsningen.
• Du kan forny dit erhvervsjagtbevis fra sidste fangstår ved at indberette din fangst fra forrige sæson og forny dit erhvervsjagtbevis for den kommende sæson
• Du kan ansøge om erhvervsjagtbevis, hvis du ikke har et erhvervsjagtbevis eller hvis dit jagtbevis er fra forrige jagtsæson eller tidligere

Opfylder du samtlige krav vil du straks kunne udskrive dit jagtbevis derhjemme.

Begge dele kan gøres via online selvbetjening på sullissivik.gl eller ved fremmøde i dit lokale borgerservicecenter eller på bygdekontoret.

Bemærk
Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få dit jagtbevis fornyet, hvis du ikke indberetter din fangst ved at indtaste årsskemaet. Hvis du ikke har betalt for et tidligere udstedt jagtbevis, skal denne betaling også foretages, og du vil blive kontaktet af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Hvis du har et MitID
Du skal have et MitID for at kunne benytte dig af online selvbetjening på sullissivik.gl. Du kan bruge det samme MitID, som du bruger til din netbank.

Læs mere og bestil MitID

Hvis du ikke har MitID
Har du ikke et MitID, kan du som erhvervsfanger få udstedt dit jagtbevis med det samme, hvis du opfylder alle krav, enten ved at møde op hos kommunens borgerservice, erhvervskonsulent eller bygdens kommunekontor.

Det gælder både, når du ønsker at forny dit jagtbevis med dit årsskema, eller når du er førstegangsansøger.

Kommunen kan forny dit erhvervsjagtbevis fra sidste fangstår ved, at du indberetter din fangst fra forrige sæson og fornyer dit erhvervsjagtbevis for den kommende sæson.

Opfylder du samtlige krav, vil du straks kunne få udskrevet dit jagtbevis hos kommunen.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få dit jagtbevis fornyet, hvis dit årsskema ikke er indtastet hjemme eller hos kommunen. Hvis du ikke har betalt for et tidligere udstedt jagtbevis, skal denne betaling også foretages og du vil blive kontaktet af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

 

Dispensationsansøgning 

Er der ét eller flere krav, som ikke er opfyldt, vil du straks få besked.

Du kan udskrive ansøgningsskemaet for dispensation og aflevere det udfyldt hos kommunen, der sender det til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug for behandling. Det er vigtigt at understrege at dispensationsansøgningen skal indeholde både en begrundelse og relevante dokumenter, der støtter ansøgningen.

Relevante dokumenter er:
• Dokumentation for tidligere erhvervsjagtbevis, og hermed opfyldelse af kravene
• Mulighed for at kunne dokumentere en skatteindtægt eller udsigt til at kunne forbedre din økonomiske situation, så indkomstkrav opfyldes fremover
• Begrundelse for hvorfor indkomstkrav ikke blev opfyldt, f.eks. fravær fra erhvervet grundet sygdom, job på land, udenlandsophold, kursus el.lign.
• Adgang eller ejerskab af nødvendigt udstyr
• Erfaring som fisker/fanger, eller oplæringsmuligheder til erhvervet

Ansøgningsskema til erhvervsjagtbevis

Du kan også få skemaet udleveret på dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.

Du kan ikke selv indsende dispensation fra betingelserne online til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug via sullissivik.gl. For at søge dispensation, skal du henvende dig til din bopælskommune og følge ovenstående procedure.

 

Indberetning af fangst 

Du har pligt til at indberette din fangst for indeværende år inden 15. oktober.

Det vil sige, at dét du har fanget i perioden 1. oktober sidste år til 30. september i år, skal du indberette efter den 1. oktober og senest den 15. oktober i år.

Det kan du gøre på 2 måder:
• Med MitID: Via online selvbetjeningen på sullissivik.gl
• Uden MitID: ved at møde op hos kommunens borgerservice, erhvervskonsulent eller bygdens kommunekontor med dit udfyldte årsskema, så det kan blive indtastet via kommunens webservice

 

Piniarneq og Årsskema 

Procedure 

Opfylder du betingelserne for at kunne få erhvervsjagtbeviset, får du udleveret et girokort og informationshæftet Piniarneq. Hæftet indeholder jagttider og information fra Selvstyret, og et årsskema til indberetning af fangst.

 

Ændring fra erhvervsjagtbevis til fritidsjagtbevis 

Du kan ændre dit erhvervsjagtbevis til et fritidsjagtbevis via online selvbetjeningen på sullissivik.gl eller ved at møde op hos kommunen. For at skifte til fritidsjagtbevis, skal du:

  • Indberette din fangst via Erhvervsjagtbevis og Fangstindberetning. Bemærk, at du ikke skal anmode om en fornyelse af dit erhvervsjagtbevis
  • Herefter skal du søge om et nyt fritidsjagtbevis via selvbetjeningsløsningen Fritidsjagtbevis eller ved at møde op hos kommunen

Hvis du vil skifte fra erhvervs- til fritidsjagtbevis midt i et fangstår, skal du henvende dig til kommunekontoret eller bygdebestyrelsens kontor. Ændringen kan ikke gennemføres via online selvbetjeningen.

Start selvbetjening

 

Frister 

Du kan søge om et nyt erhvervsjagtbevis hele året. Du skal dog være opmærksom på at:

  • Betale dit erhvervsjagtbevis inden den 1. maj, hvis du ønsker at deltage i sommerjagten på moskus og rensdyr, medmindre der er givet dispensation for dette krav
  • Fangståret begynder 1. oktober, og at det er derfra dit erhvervsjagtbevis gælder
  • Indberette din fangst inden 15. oktober. Når din fangst er registreret, kan du automatisk udskrive et erhvervsjagtbevis for næste fangstår eller få det udskrevet hos kommunen. Du kan ikke få dit jagtbevis fornyet, hvis du ikke har indberettet din fangst

 

Klage 

Har du søgt og fået afslag på din ansøgning om erhvervsjagtbevis, har du mulighed for at søge om dispensation eller klage. Det kan du gøre, hvis du mener, at afslaget er givet på et forkert grundlag, og hvis der er kommet nye informationer vedrørende din ansøgning.

Ønsker du at klage over et afslag, skal du gøre det inden udgangen af fangståret. Har du mulighed for at få en udtalelse fra din lokale afdeling af fiskeri- og fangerforeningen KNAPP om din sag, skal du sende den med i klagen. Klagen sender du til:

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Att.: Fangst- og Jagtafdelingen
Postboks 269
3900 Nuuk
Fax: (+299) 34 53 40
E-mail: jagtbeviser@nanoq.gl

Har Departementet yderligere spørgsmål, vil du blive kontaktet. Du får svar på din klage, når din sag er blevet behandlet.

Er du utilfreds med Departementets afgørelse, kan du forelægge din sag hos Ombudsmanden eller domstolene.

 

Læs også

Departement for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl
Departementet for Fiskeri og Fangst (APN)
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 53 40
E-mail: jagtbeviser@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl