airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Hjulpet i tide

Ulrik Lyberth, 58, er pedel i Kangaamiut. Et job, han har haft siden 2003. Han er taknemmelig for sin arbejdsplads, ikke mindst da de i tide hjalp ham med et alkoholmisbrug.

Halv dag i alderdomshjemmet, og halv dag i daginstitutionen Naja.
Sådan er Ulrik Lyberths arbejdsgang. Nogle gange befinder han sig mere det ene sted, hvis der er mere at lave der.
Han mangler dog ikke opgaver. Der er altid gang i den og altid noget at lave.

Ulrik har været ansat som pedel i mange år, faktisk i snart 15 år. Før det var han, sammen med en anden, selvstændig kørende.
Der er altid bud efter Ulrik, da han er ferm med fingrene og har da også kendskab til en hel del; han er uddannet tømrer, har bevis som varmemester og oliefyr montør.
Der er derfor altid bud efter ham, da han har ekspertise med disse områder. Hans arbejde er dog meget bredt. Han er med, når der skal købes ind til de ældre eller børnene.

Personalet i alderdomshjemmet har også været gode til at inddrage ham i selve omsorgsplejen, da han tidligere ikke har stiftet bekendtskab med den del, og det med at pleje en ældre føltes fremmed for ham.
- Jeg er glad over, at jeg også får opgaver med den del. For eksempel er det så hyggeligt at lave noget med en ældre, siger Ulrik.

Selve det med at skifte job har dog ikke været en glidende overgang.
- Det har været meget mærkeligt at skifte fra en mandsdomineret verden med tømrerarbejde til en lidt mere feminin arbejdsplads, hvor omsorg jo fylder meget og der selvfølgelig er flest kvinder her, griner Ulrik.

Arbejdsdagen
Ulrik holder meget af, at man hver dag kl 10. synger salmer med de ældre beboere i alderdomshjemmet. Resten af dagen går generelt med affaldshåndtering, indkøb, snerydning, tømrerarbejde eller el arbejde, hvis der er noget.
- Mine arbejdsdage kan være skiftende, alt efter hvad man har at lave. Det er også to vidt forskellige arbejdspladser, jeg varetager. Den ene halvdel foregår hos de ældre, mens den anden halvdel er ovre hos børnene. Hos de ældre er der jo ro og fred, men når man så kommer over til børnene, er det en hel anden historie. Det er jo sådan, det skal være. Mine ører har i hvert fald vænnet sig til skrig og skrål, griner Ulrik.

Ulrik er tillidsrepræsentant i begge institutioner. Han elsker at have noget at lave, og agter da også at arbejde, til der ikke er brug for ham mere, som han fortolker det.
Han er også taknemmelig over, at der hersker et godt arbejdsmiljø og godt sammenhold blandt ledelsen og medarbejderne.

Ikke mindst er han taknemmelig for, at han tilbage i 2008 blev mødt med forståelse og støtte, da han henvendte sig til ledelsen om sit alkoholmisbrug. Et misbrug, der langsomt tog til, efter han i 2005 med ni måneders mellemrum mistede to sønner.

Han druknede efterfølgende sin sorg i alkohol, og erkendte til sidst, at han ikke kunne styre misbruget.
Arbejdspladsen støttede ham og gav ham mulighed for at rejse ned til misbrugscentret Qaqiffik i Nuuk. Siden har han været ædru.
- Der er gået næsten ti år nu, siden jeg blev clean. Jeg bliver mere og mere rask for hver dag, der går, kan jeg mærke helt indeni mig selv. Jeg er ledelsen meget taknemmelig over, at de dengang hjalp mig, fortæller Ulrik og tilføjer, at et godt sammenhold og miljø på arbejdet er afgørende for, hvorvidt man har lyst til at møde op på arbejdet og være engageret i det, man nu laver.


Navn

Afdeling

Telefon

Email