airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Lokaludvalg i Qeqqata Kommunia

Lokaludvalget formål er at øge borgernes medindflydelse i kommunalbeslutningsproces, og i den sammenhæng er der oprettet 2 lokaludvalg som består af:
Lokaludvalg i Sisimiut med 7 medlemmer
Lokaludvalg i Maniitsoq med 5 medlemmer

Lokaludvalg i Qeqqata Kommunia 

Qeqqata Kommunia ønsker at øge borgernes medindflydelse i kommunalbeslutningsproces.

På baggrund af styrelseslovgivning kan der kun oprettes Lokaludvalg i byerne, og i Qeqqata Kommunia gælder i oprettelse af Lokaludvalg henholdsvis i Sisimiut og i Maniitsoq.

Qeqqata Kommunia behandler mange sager som har direkte betydning for borgernes dagligdag, og på baggrund af kommunalstyrelseslovgivning skal der oprettes et organ som borgerne kan benytte sig for at øge indflydelse for kommunalstyring i kommunes anliggender igennem et Lokaludvalg i byerne.

Kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia behandlede vedtægter og forretningsorden under sit ordinære møde den 29. maj 2019. Her er der fastlagt forskellige bestemmelser hvordan processen for valg og styring af lokaludvalg skal være.

Vedtægt for lokaludvalg i Qeqqata Kommunia 

I medfør af § 32, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse, og i medfør af § 15 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 30. december 2013 om vederlæggelse af borgmestre, viceborgmestre, kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af lokaludvalg mv. og i medfør af kommunalbestyrelsens beslutning af 29. maj 2019

Vedtægter for lokaludvalg vedtaget af Kommunalbestyrelsen


Forretningsorden for Lokaludvalg i Qeqqata Kommunia 

§ 1. Lokaludvalgets møder er offentlige. Lokaludvalget kan dog jf. 8, stk. 2 Vedtægter for Lokaludvalg i Qeqqata Kommunia bestemme, at en enkelt sag behandles for lukkede døre.
Stk. 2 Spørgsmål om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af lokaludvalg, eller formand.
Stk. 3 Lokaludvalg kan tillade personer, der er ansat i kommunen, at overvære behandling af sager for lukkede døre.
Stk. 4 Direktionssekretariat har altid ret til at have en repræsentant til stede, også hvis en sag behandles for lukkede døre.

Hent forretningsorden for Lokaludvalg i Qeqqata Kommunia