airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forretningsorden

Den samlede Kommunalbestyrelse samt udvalgene under Kommunalbestyrelsen arbejder i henhold til de til enhver tid gældende forretningsordener.
Forretningsordenerne indeholder reglerne for, hvordan kommunalbestyrelsen og udvalgene skal udføre deres arbejde, forretningsordenen er derfor et vigtigt styringsredskab.