airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentliggørelse af Forslag til kommuneplantillæg nr. 62, Område til handicapinstitution og handicapboliger central i Maniitsoq 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 62, Område til handicapinstitution og handicapboliger centralt i Maniitsoq er godkendt af kommunalbestyrelsen på mødet den 27. maj 2021 og fremlægges til offentlig debat i perioden fra den 2. juni 2021 til den 2. august 2021.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at imødekomme Institutionen Najugaqarfik Elisibannguaqs ønske, om at udvide institutionen med en ekstra enhed bestående af to bygninger i første omgang, som på et senere tidspunkt muligvis udvides til tre bygninger. Bygningerne ønskes opført på det ubebyggede areal over for kommuneadministrationen i Maniitsoq, som i dag omfatter delområde 700-A7.

Kommuneplantillægget kan inden fristen den 2. august 2021 kommentereres af offentligheden. Kommentarerne vil efterfølgende blive behandlet og indgå i den endelige indstilling til kommunalbestyrelsen om endelig godkendelse af planen.

Planen kan ses på kommunens hjemmeside www.qeqqata.gl under høringer, samt på Qeqqata Kommunias digitale kommuneplan https://pilersaarut.qeqqata.gl/ under aktuelle høringer, eller udleveres ved henvendelse til Området for Teknik og Miljø, Planafdelingen.

Høringssvar bedes sendes til:

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
E-mail qeqqata@qeqqata.gl
Telefon: 70 21 00