airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Styrket indsats i Atammik

Qeqqata Kommunia har i samarbejde med Selvstyret styrket indsatsen i Atammik med møder og tilbud om individuelle samtaler, efter fornyet fokus på sagen fra 2000, hvor flere af Atammiks børn og unge har været udsat for seksuelle krænkelser. Befolkningen i bygden lever stadig med eftervirkninger og senskader, og kommunen arbejder målrettet med forebyggende og behandlende indsatser.
21. august 2017

I juni måned har Selvstyret sendt et rejsehold til Atammik bestående af to psykologer, som gennemfører individuelle samtaler og samtidig undersøger omfanget af voksne med senfølger efter seksuelt overgreb. De afholdte to åbent borgermøder samt rådgivning til borgerne.

På samme tidpunkt har Familiechefen fra Maniitsoq og børn og unge sagsbehandler været i Atammik, hvor de deltog i vidensdeling af forholdene i Atammik samt forberedte behandlingsforløb til senere tidspunkt.

Område for Familie i Qeqqata Kommunia har i løbet af sommeren besøgt Atammik flere gange, og den vedvarende konktakt med de berørte personer har båret frugt. Den massive Indsats med individuel samtaler og rådgivning af borgere, og særligt besøgsrejser har haft stor effekt, og er med til at skabe tillid og åbenhed. Denne åbenhed resulterer i, at der kan konstateres flere seksuelle overgreb og sagens omfang er større end før antaget. Derfor har kommunen lavet en handlingsplan om det videre arbejde med sagen. Psykologer vil endvidere være i Atammik i september og november 2017, hvor de vil holde kursus, som alle borger har mulighed for at deltage . Der vil også være mulighed for individuelle psykologsamtaler.

Den kommunale indsats fremover vil indebære indsatser for børn omkring grænser samt forældrekurser. Folkeskolen skal inddrages og et kriseberedskab skal oprettes i bygden.
Qeqqata Kommunia vil samtidig fortsætte med at sende rejsehold til Atammik. Derudover har kommunen anmodet Selvstyret om hjælp til at etablere familiebehandlinger.

Formand for Udvalg for Familie og Sociale forhold i Qeqqata Kommunia Hans Frederik Olsen udtaler: ”Det er en alvorlig og kompleks sag, og der findes ingen lette løsninger. Derfor arbejder vi helhedsorienteret for at give de berørte personer den rette hjælp. Vi har planlagt indsatser som både fokuserer på de berørte personer, familier og bygdens børn og unge. Jeg er fortrøstningsfuld, administrationen gør et godt og solidt stykke arbejde.”

Udvalg for Familie og Sociale Forhold følger processen i Atammik tæt, og kommunen og Selvstyret vil fortsætte samarbejdet og sætte ekstra ressourcer til Atammik, så længe der er behov for det.