airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Unge skal gøres robuste for at sikre uddannelse

Organisationer og kommune går sammen at styrke livsmod og trivsel. I Maniitsoq sættes fælles kræfter nu ind for at sikre, at flere unge kommer i uddannelse. Vejen dertil er bl.a. workshops, som styrker børn og unges trivsel og et lokalt forankret projekt, som præsenterer unge for fremtidens muligheder. Det hele sker i et samarbejde mellem Projekt Siunissaq, Foreningen Grønlandske Børns projekt Sapiik og Qeqqata Kommunia.
1. februar 2018

I Maniitsoq sættes alle sejl til for at få flere unge i uddannelse. Derfor har Qeqqata Kommunia netop bevilget 213.000 kroner til Projekt Siunissaq og Foreningen Grønlandske Børns projekt Sapiik til lige deling i et godt samarbejde om at styrke mulighederne for unge i de to 9. klasser i Maniitsoq.

Uddannelseschef Anna Heilmann og skoleinspektør Elna Heilmann på skolen Atuarfik Kilaaseeraq har sammen med de øvrige forvaltninger i byen igennem flere år skabt et godt grundlag for sammen med byen i øvrigt at opbygge gode udviklings- og uddannelsesmuligheder for de unge. Projekt Siunissaq har yderligere afsat 330.000 kroner i budgettet for foråret til workshop-aktiviteter for 9. klasserne, både i Maniitsoq og i Kangerlussuaq.

Samtidig med, at Projekt Siunissaq arbejder med de unges trivsel og livsmod, går Foreningen Grønlandske Børn med projektet Sapiik, som præsenterer unge for fremtidens muligheder fx ved hjælp af virksomhedsbesøg og aktiviteter, som får de unge selv til at sætte ord på fremtidsdrømmene. Alt sammen drevet af to netop ansatte lokale medarbejdere.
”Sapiik er nyt i Maniitsoq, men projektet har kørt i ti år andre steder i Grønland. Herfra har vi har gode erfaringer med det lokalt forankrede samarbejde. Vi glæder os til arbejdet i Maniitsoq, ikke mindst fordi organisationer og myndigheder her skal samarbejde om en opgave, vi alle synes er så central: At få flere af Grønlands unge godt i vej”, siger Nivé Heilmann, Foreningen Grønlandske Børns projektleder.

Stort fravær og sociale problemer

Baggrunden for den nye indsats er alvorlig. En nyligt udgivet rapport viser, at fraværet er meget stort i skolens ældste klasser. Det er man i gang med at ændre netop gennem de igangsatte aktiviteter for at styrke et godt og trygt læringsrum for elever og lærere i skolen.
Sidste år viste en rapport fra MIO at for mange børn og unge i Qeqqata vokser op med sociale problemer, vold og utryghed i hjemmene. Over for dette vil man gennem de igangsatte aktiviteter give de unge gode muligheder for at kunne skabe trygge, sociale netværk sammen og med voksne, som de har tillid til.

Aktiviteterne i Siunissaq er en række workshops, hvor der arbejdes sammen med de unge om at skabe et trygt, gensidigt respektfuldt og kreativt læringsrum, hvor man støtter hinanden – også når livet er svært og man ellers kan føle sig alene, udenfor og nedgjort.

”Et støttende og stærkt socialt netværk kan vise os alle, at vi kan overkomme modgang i livet, sorg og smerte og frygt, ved at støtte hinanden, vise omsorg og finde løsninger sammen. Der bygger her på de unges høje retfærdighedssans, omsorg for hinanden og deres aktive bidrag til at skabe et godt liv for alle. De unge siger nej til vold, misbrug og ja til at skabe et godt fællesskab. De unge i 9. klasserne i Maniitsoq har ressourcer, de er stærke, de har visioner, de vil forme en god verden sammen. De vil – og de kan”, siger Peter Berliner som er forskningsansvarlig i projekt Siunissaq og som sammen med billedkunstner Tina Enghoff og forfatter Niviaq Korneliussen har udviklet en serie af workshops til projektet.

Siunissaq wokshops, der foregår på grønlandsk og delvist på engelsk, omfatter 1) egne og andres følelser – omsorg for hinanden og sig selv, 2) seksuelle rettigheder – respekt og anderkendelse i stedet for vold og overgreb, 3) at skrive – at kunne udtrykke sig gennem litteratur og kunst og lytte til hinandens fortællinger, 4) at vise rettigheder til livet, beskyttelse, sikkerhed og uddannelse, kultur og fremtid – gennem fotos, 5) at kunne løse konflikter fredeligt og effektivt gennem dialog med respekt og værdighed. Synliggørelsen af projektet er afgørende. Katuaq viser i september måned en samlet udstilling med værker fra de unge deltagere gennem projektets foregående 3 år. Her kommer også foto / tekster med fra Maniitsooq.

Første workshop giver håb for fremtiden

Anna Heilmann, der koordinerer projektet i Maniitsoq, siger: ”Vi så med stor glæde, hvordan de unge som en del af den første Siunissaq workshop lavede et åbent borgermøde, hvor de stod frem med stor kraft og talte imod vold. De viste hvordan de som unge kan støtte hinanden og kan blive hørt mht. deres rettigheder til at kunne udvikle sig og til at respektere hinanden”.
Siunissaq og Foreningen Grønlandske Børn samt skolen og forvaltningen i Maniitsoq arbejder tæt sammen med de unge om at skabe gode udviklings- og uddannelsesmuligheder for alle – i et liv uden vold, overgreb og ensomhed, når livet gør ondt. Det handler om sammen at skabe et trygt og godt fællesskab, der bygger på alles gode ressourcer og sammen står op mod modgang og skaber sikkerhed og frihed for alle til at kunne udvikle sig med stolthed og livsglæde.
Samarbejde og uddannelse skal sprede Siunissaqs workshops til hele Grønland Projekt Siunissaq har med en stor bevilling fra Bikubenfonden fået mulighed for at arbejde i 2 år mere med at sprede projektets viden i Grønland. Samarbejdet i Maniitsooq er et godt eksempel på denne indsats. Som suppleres ved også at undervise i et tværdiciplinært forløb om socialt entreprenørskab på Ilisimatusarfik. Forløbet starter til februar.

” Siunissaq har gennem de sidste 3 år haft fokus på især 2 byer, Tasiilaq og Nanortalik. Målet er de kommende 2 år at udbrede projektets workshops, metoder, viden og praksis til andre byer/bygder i Grønland og blandt studerende i Grønland. Med Qeqqata Kommunia’s opbakning og store engagement og forløbet på universitetet er vi godt på vej. Samarbejdet med Foreningen Grønlandske Børn omkring et mentorforløb vil sikre, at indsatsen styrkes mellem workshops’ene. Det er en model, som vi meget gerne ser implementeret andre steder også”, siger projektleder for Siunissaq Anette Molbech.

Se mere på www.siunissaq.gl og www.fgb.dk/sapiik

For interview og yderligere information:

Elna Heilmann, skoleinspektør, Maniitsooq, elhe@qeqqata.gl + 299 81 75 22.
Nivé Heilmann, projektleder, Foreningen Grønlandsk Børn, nnh@fgb.dk, + 299 534 370
Anette Molbech, Projektleder, Projekt Siunissaq anette@plottet.dk / +45 23231787