airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Nye reeferstik på havnen

Nu bliver det nemmere at losse trawlere i Sisimiut. Qeqqata Kommunias økonomiudvalg besluttede på sit møde den 13. februar at etablere såkaldte reeferstik på kajanlægget i Sisimiut, der er en kommunal havn opført og betalt af Qeqqata Kommunia.
16. februar 2018

Qeqqata Kommunia forbedrer trawlerlosningen på kommunens kajanlæg i Sisimiut 

Nu bliver det nemmere at losse trawlere i Sisimiut. Qeqqata Kommunias økonomiudvalg besluttede på sit møde den 13. februar at etablere såkaldte reeferstik på kajanlægget i Sisimiut, der er en kommunal havn opført og betalt af Qeqqata Kommunia.

Baggrunden for beslutningen skal findes i den handlingsplan, som de havnerelaterede firmaer og kommunen har udarbejdet. Her var det et stort ønske at kunne bruge havnen hele ugen og dermed forbedre losningsforholdene generelt i Sisimiut.

Når der bliver opsat reeferstik på den nye havn, vil der yderligere være plads til to trawlere ved den nye havn, som kan losses samtidig, hvilket giver en god synergieffekt i forhold til det nødvendige antal lossefolk. Dette kræver dog, at der kan opsættes reeferstik til frysecontainerne, så varerne fra losningen fortsat kan holdes frosne. Reeferstik indeholder -ud over elforsyning til frysecontainere - også et modem til temperaturovervågning af frysecontainerne.

Det anslås, at der med ti reeferstik på den nye havn kan opnås losseforhold, der er langt bedre og hurtigere end de forhold, der er på Atlantkajen, som i dag benyttes til losning og som mangler pladser da kajen også benyttes til RAL skibe med forsyninger.

Borgmester Malik Berthelsen forklarer:

”Med opsætning af reeferstik i kommunens kajanlæg vil vi sikre bedre losningsmuligheder for vores trawlere, der fisker i vores farvande. Derfor er det glædeligt, at vi nu har fået afsat midler til reeferstik i vores egen kajanlæg. Da rejebistanden er i fremgang og generelt fiskeriet, er det vigtig at også kunne give gode forhold for trawlere og ikke mindst vores fiskerierhverv. Det er dog fortsat vigtigt at krydstogtskibene der kommer om sommeren har mulighed for at kunne benytte kajanlægget, derfor har det været vigtigt at undersøge alle havnerelaterede aktiviteter, så der er plads til alle.”

Yderligere information

Malik Berthelsen
Borgmesteri/Borgmester