airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qeqqata Kommunia i Sisimiut søger pleje/aflastningsfamilier

Der er følgende arbejds- og ansvarsopgaver ved at være pleje/aflastningsfamilie:
En almindelig plejefamilie er en plejefamilie, som modtager et barn eller flere børn,
med det formål at varetage barnets tarv, og hvor pleje/aflastningsfamilien modtager
plejevederlag eller akutvederlag for pasning af plejebarnet/børn i hjemmet og har
valgt at have fuldtidsbeskæftigelse uden for hjemmet.
14. marts 2018

Qeqqata Kommunia i Sisimiut søger pleje/aflastningsfamilier: