airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Aktive arbejdspladser i Qeqqata Kommunia

Gåture, aktive pauser under lærermøder, daglig morgengymnastik på plejehjem, bowling i formiddagspausen, visualisering og øvelser med hulahopringe og elastikker er alle aktiviteter, som er godt i gang på de kommunale arbejdspladser i Qeqqata Kommunia.
22. marts 2018
Der er netop afholdt en samling for alle kommunale sundhedsambassadører i byrådssalen i Sisimiut med video til Maniitsoq og telefon til Kangerlussuaq.

Alle kom til orde, og beretninger fra de kommunale arbejdspladser vidner om, at de sunde initiativer er godt i gang, og der ikke spares på de kreative ideer. Under samlingen blev der også tid til ny inspiration til det sundhedsfremmende arbejde i form af grønlandsk polka og træning med balloner.

- Der er glædeligt, at der er mange gode initiativer i gang rundt omkring - vi ønsker som kommune at opmuntre til en sundere livsstil med mere bevægelse i arbejdstiden for at højne trivsel blandt vores medarbejdere, udtaler Qeqqata Kommunias borgmester Malik Berthelsen

Sundhedsambassadørernes ledere roser det store engagement og er glade for de mange sunde og aktive initiativer viser en intern rundspørge, som er foretaget som et led i en større evaluering af projekt Sunde arbejdspladser. Det kom også frem, at flere medarbejdere oplever, at de mangler tid til sundhed i en travl hverdag, i denne sammenhæng er ledelsesmæssig opbakning afgørende.

I september 2017 blev det første sundhedsambassadørkursus i kommunen afholdt arrangeret af CSR Greenland i samarbejde med Departement for Sundhed og Grønlands Idrætsforbund, hvor 19 medarbejdere fra 11 kommunale arbejdspladser deltog. Der er nu planer om at afholde endnu et kursus i Maniitsoq til efteråret.