airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Folkeskoleløft i Grønland

Alle fem grønlandske kommuner går nu sammen om at udvikle og gennemføre et fælles skoleprojekt. Projektet skal resultere i, at folkeskoleeleverne i Grønland om fem år får bedre karakterer, og at flere unge vil fortsætte i uddannelse efter folkeskolen.
9. maj 2018

Storstilet projekt støttet af fire store fonde skal give hele folkeskolen i Grønland et markant kvalitetsløft 

Alle fem grønlandske kommuner går nu sammen om at udvikle og gennemføre et fælles skoleprojekt. Projektet skal resultere i, at folkeskoleeleverne i Grønland om fem år får bedre karakterer, og at flere unge vil fortsætte i uddannelse efter folkeskolen. Gennem projektet vil kommunerne - med teknologi som løftestang - gentænke de pædagogisk indsatser i folkeskolen og skabe grundlag for en ny måde at undervise og lære på.

At et helt land på denne måde tager et så radikalt og altomfattende spring ind i en ny undervisningsverden, gør dette projekt til et historisk projekt. Projektet kræver et stærkt samarbejde på tværs.

Kompetenceløft
Projektet, Et løft af den grønlandske folkeskole, gennemføres de næste fem år og omfatter alle skoler i landet. Det bærende i projektet er implementering af nye læringsformer gennem massiv kompetenceudvikling af lærerne. Dette skal føre til en undervisning, der sætter elevernes kreativitet og læring i centrum. Denne undervisningform vil ligeledes blive understøttet af nye undervisningsmaterialer udarbejdet af alle projektets samarbejdspartnere.

"Der er tale om et ambitiøst og stærkt tiltrængt projekt, som virkelig kan gøre en positiv forskel i forhold til at løfte kompetencerne hos elever og lærere i vort land. Det er et projekt, der kræver samarbejde på tværs af kommunerne, selvstyret, læreruddannelse og erhvervslivet ligesom det kræver en udviklende tilgang"
Maliina Abelsen, formand for projektets styregruppe


Digitalisering og internationalisering
Som en del af projektet udleveres iPads til alle landets elever, lærere og lærerstuderende. I et land, hvor skolerne ligger langt fra hinanden, kan teknologien gøre en forskel. Den bringer elever tættere på elever fra de andre skoler i landet. Det er samtidig målet, at eleverne med god hjælp fra lærerne, vil åbne sig mod verden, lære fremmedsprog og i det hele taget orientere sig globalt.

Teknologien bringer også lærerne tættere på andre lærere fra både ind- og udland, og projektet baner vejen for en lang række nye initiativer omkring fjernundervisning, e-læring, fælles online materialebiblioteker og videoplatforme for alle elever. Både den daglige undervisning og skolernes administration vil således blive IT-understøttet. Søkablet skal udnyttes.

“Med projektet får alle skoleelever i landet én fælles platform. Vi giver alle i skolen det samme redskab. Det er helt unikt på verdensplan, og det giver en lang række muligheder for blandt andet at dele viden, de gode undervisningsforløb og nye, relevante materialer”.
Hans Eriksen, formand for kommunernes fælles folkeskoleforening


Bredt samarbejde mod fælles mål
Kommunerne har i samarbejde med Departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Uddannelsesstyrelsen og Institut for Læring udviklet projektet, og flere lokale samarbejdspartnere kommer
løbende til.

Resultaterne vil blive dokumenteret af en uafhængig evaluering – støttet af en international rådgivningsgruppe. Den fælles ambition er, at den grønlandske folkeskole hermed bliver klar til at tackle fremtiden.

Projektet er støttet af fire fonde med 50 mio. kroner: VILLUM FONDEN, A.P. Møller Fonden og Hempel Fonden, der hver har givet tilsagn om at støtte projektet med 15 mio. kr., og OAK Foundation Danmark med 5 mio. kr.

“Det er meget glædeligt, at alle 5 kommuner nu arbejder sammen om at løfte folkeskolen. Det gør det lettere for en række samarbejdspartnere at bidrage til den positive proces - ikke mindst fra erhvervslivet. Det er et historisk projekt, som nu skydes i gang”.
Brian Buus Pedersen, formand for Grønlands erhverv

Kontaktinformation:
Maliina Abelsen, formand for styregruppen
M: mabelsen@gmail.com
T: 54 86 60

Hans Eriksen, formand for kommunernes folkeskoleforening
M: hae@avannaata.gl
T: 56 49 64