airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Hæderspris 2018 for Sisimiut -sammen med Sarfannguit, Itilleq og Kangerlussuaq

Vi nærmer os nu årets sidste måned, og siden 1984 har der været tradition for, at Sisimiut kommunalbestyrelse uddeler hæderspris til een eller flere indstillede personer.
26. oktober 2018

Hædersprisen uddeles i form af et diplom ledsaget af en pengegave fra ”Fonden for Sisimiut Kommunes Hæderspris”.

Fondens formål er at skænke Sisimiut Kommunes hæderspris til personer, som gennem særlig fortjenstfuld indsats har udvist interesse, flid og initiativ indenfor Sisimiut Kommune (Sarfannguit, Itilleq og Kangerlussuaq), og uddeling af hæderspris sker een gang om året efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelser, ligesom kommunalbestyrelsen fastsætter hædersprisens antal og pengegavens størrelse.

 Hædersprisen vil atter blive uddelt i år, og i den anledning skal kommunalbestyrelsen herved opfordre enkeltpersoner, foreninger samt organisationer om at være med til at vælge hædersprismodtagerne i 2018 og fremkomme med velbegrundede indstillinger til kommunalbestyrelsen.

Det skal indskærpes, at individuelle personlige indstillinger ikke kan komme i betragtning, d.v.s. at man ikke kan indstille sig selv, samt at den der indsender forslag, ikke må foreslå ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn.

Forslagene skal være kommunalbestyrelsen i hænde senest tirsdag den 13. november 2018.

Tildeling af hæderspris vil ske i december måned.