airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Bekendtgørelse angående fremlæggelse af folketingsvalglister

I henhold til gældende lov skal det hermed bekendtgøres, at lister over valgberettigede, som har fast bopæl i kommunen, vil være fremlagt til almindeligt eftersyn i hvert enkelt valgkreds i dagene 6. februar til og med 20. februar 2019.
23. januar 2019

Fremlæggelsen af valglister for Qeqqata valgkreds finder sted i kommunekontorernes folkeregistre.
I Itilleq, Kangerlussuaq, Sarfannguit, Kangaamiut, Napasoq og Atammik valgkredse, vil valglisterne blive fremlagt i kommunens bygdekontorer.

Enhver, som mener, at han eller andre er udeladt af, eller er optaget på valglisten uden føje, kan skriftligt over for kommunalbestyrelsen fremsætte klage over valglisten ledsaget af en kort begrundelse for klagen.

Klagen skal være kommunalbestyrelsen i hænde senest 22. februar 2019.