airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Mindeord for Emilie Lennert

Det er med sorg at vi modtog d. 3 maj 2019 at æretsborger i Sisimiut Emilie Lennert er gået bort som 87 årige.
6. maj 2019
Emilie Lennert var én af det første kvindelig politikker, og blev valgt ind til daværende Sisimiuts Kommunalbestyrelse i 1967 som 35 årige, og blev i 1975 borgmester i Sisimiut Kommune.

Emilie Lennert har i perioden fra 1967 til 2001 været medlem af kommunalbestyrelsen i alt 34 år, heraf 12 år som formand og borgmester.

Udover sit medlemskab i kommunalbestyrelsen har hun været medlem af Grønlands Landsting i 11 år i perioden fra 1984 til 1995. I denne valgperiode var hun medlem af følgende udvalg; sociale anliggender, kultur og uddannelsesområdet, tjenestemandsudvalg og ligestillingsrådet samt Landstingets og Folketingests kontaktudvalg fra 1987 til 1995.

I sin politiske karriere har Emilie Lennert haft mange tillidshverv. Hun har blandt andet været med til stiftelse af De grønlandske Kommuners Landsforening i 1972, hvor hun var medlem af bestyrelsen indtil 1979. Været med under Byrde- og opgavefordelingsudvalgets bestræbelser for kommunernes selvstændighed, med det resultat at administrationen af kommunerne pr. 1. januar 1976 overgik fra staten til kommunalbestyrelsens ansvar.

Emilie Lennert har endvidere været medlem af bestyrelsen for Knud Rasmussens Højskole i perio-den fra 1967 til 1993, hvor hun var bestyrelsesformand fra 1979 til 1993. Været medlem af Landstingets Socialreformkommission fra 1980 til arbejdets færdiggørelse.

Emilie Lennert har sammenlagt arbejdet for samfundet i mere end 50 år (afbrudt af kortere barsels-perioder (4 børn)). Hun startede i 1950 hos Landsfogeden senere kaldet landshøvdingeembedet i Nuuk. Efterfulgt af uddannelse i Niels Brochs Købmandsskolens Medhjælperskole i Danmark. I 1952 blev hun ansat i Nuuk, hvorefter hun efter eget ønske blev ansat i kæmnerkontoret i Sisimiut indtil hun blev valgt som kommunalbestyrelsesmedlem i 1967.

I 1997 modtog hun Grønlands Hjemmestyres fortjenstmedalje Nersornaat i sølv, og i 2002 blev ud udnævnt som æresborger i Sisimiut og hædret af Kommuners Landsforening KANUKOKA i 2017.

Emilies mest langvarige og engagerede indsats har været inden for det lokalpolitiske og udviklingen af det kommunale. Hun har en stor del af æren for, at Sisimiut i dag kendes som en velfungerende, aktiv og driftig by.

Ære være Emilie Lennerts minde.

Af borgmester Malik Berthelsen.