airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fiskeri efter ørred i Maniitsoq forvaltningsområde.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 25. august 2005 om fiskeri efter fjeldørred (uddrag):
13. juni 2019

Periode for garnfiskeri efter fjeldørred 

Fjeldørredfiskeri med garn er kun tilladt i perioden fra og med 15. juni til og med 25. september
Garnsætningsregler
Garnsætning nærmere end 150 meter på begge sider af elvmundingen, målt fra det punkt havet og elven mødes ved normal højvande, er forbudt
Der skal være mindst 30 meters afstand mellem ørredgarn.
Ved garnfiskeri efter fjeldørred gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 100 mm.

For nærmere information kontakt Fiskeri- & fangstafdelingen i kommunekontoret.