airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Svar på Athena Lings’ læserbrev vedr. dumpen i Kangerlussuaq

Qeqqata Kommunia sætter stor pris på læserbrevet og skarpheden i budskabet. Det er ikke hverdagskost, at der skrives et læserbrev på det niveau. Læserbrevet vidner også om, at Grønlands unge, og befolkningen i det hele taget, følger godt med i den nyere tids opmærksomhed på miljøbevidsthed. Det er samtidig glædeligt med det store engagement til at gøre noget konkret ved problemerne her og nu, i stedet for at fokusere alt for meget på hvad man tidligere har gjort eller ikke har gjort. Det fremmer politisk fokus på miljøområdet. I det hele taget har vi, fra kommunens side, ingen interesse i blot at pege på andre, men arbejder aktivt og konkret med forskellige miljøtiltag.
17. oktober 2019
Hvad angår dumpen i Kangerlussuaq, er det dog vigtigt først og fremmest at påpege det juridiske og operationelle ansvar for dumpen, så der ikke herskes tvivl om at ansvaret ligger hos Grønlands Selvstyre. I alle andre bygder og byer er det kommunerne, der driver lossepladserne. Der er ingen tvivl om, at forholdet mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre har været anspændt igennem mange år, når det drejer sig om Kangerlussuaq pga. politiske prioriteringer. Derfor har der været gnidninger, når Kangerlussuaq har været på dagsorden.

Ganske rigtigt er den nuværende affaldshåndtering katastrofal, ikke kun i Kangerlussuaq, men også i Sisimiut og i hele Grønland set fra det miljøbevidste hjørne, hvilket bevidner at miljøområdet har været nedprioriteret i mange årtier. I Sisimiut og andre steder på kysten er det ikke kun turisterne, der kortvarigt ser på affaldsproblemerne, men de mest udsatte naboer til lossepladserne lever med sundhedsfare fra røg, og store dele af bebyggede områder er udsatte for lugtgener, samt gener fra skadedyr og omkringliggende forurening.

Vi vil ikke løbe fra vores del af ansvaret i Qeqqata Kommunia, hvor vi har ansvaret for driften af vores lossepladser. Der skal heller ikke være tvivl om, at Qeqqata Kommunia, rent politisk, igennem længere tid har arbejdet aktivt for at overtage driftsansvaret for dumpen i Kangerlussuaq, hvis Selvstyret rydder op. Det vil ikke være fair, hvis regningen forårsaget af Selvstyrets drift af lossepladsen alene havner på de få skatteborgere i kommunen. Selvstyret har pålagt miljøoprydning i gamle militærbaser langs Grønlands kyster, men vil desværre ikke selv rydde op i Kangerlussuaq. Grønlands Selvstyre og Qeqqata Kommunia har været uenige om myndigheds- og tilsynsrollen vedr. miljøbeskyttelsesloven fra 2011, særligt i forhold til Selvstyrets rolle i forbindelse med ”særligt forurenende virksomheder”, hvor dumpene bl.a. hører under. Miljøbeskyttelseslovens §19 angiver klart og tydeligt, at Naalakkersuisut er myndigheden vedr. særligt forurenende virksomheder. § 49 stk. 2 og bemærkningen til denne fra miljøbeskyttelsesloven angiver således Grønlands Selvstyre som tilsynsførende. Til orientering har Qeqqata Kommunia heller ikke ansatte til at varetage driften af lossepladsen i Kangerlussuaq. Det gør det Selvstyreejede Mittarfeqarfiit.

Samtlige kommuner i vores land, har fornylig etableret et fælleskommunalt affaldsselskab ESANI A/S, som i den nære fremtid, skal stå for transport og afbrænding af al brændbart affald fra hele kysten. ESANI A/S skal drive to fælleskommunale forbrændingsanlæg, hvor det første anlæg skal bygges i Sisimiut, og kort efter bygges et tilsvarende anlæg i Nuuk. ESANI A/S har trods sin korte levetid allerede i gang med at projektere de nye forbrændingsanlæg samt affaldshoteller, som skal fyldes op med affald fra hele kysten mens de nye forbrændingsanlæg opføres. ESANI A/S er i skrivende stund også i gang med at foretage forsøg med affaldstransport i forskellige dele af Grønland. Selskabet vil på sigt evaluere hvordan og hvorledes afskibning af affald fra byer og bygder skal foregå. Under alle omstændigheder vil det for Kangerlussuaqs vedkommende være altafgørende med bedre havnefaciliteter end i dag, som Qeqqata Kommunia ligeledes aktivt har arbejdet for med henblik på Selvstyrefinansiering, da projektet også handler om fremtidige erhvervsmuligheder med større landsdækkende potentialer.

Aktuelt er der politisk behandling vedr. indstilling om finansiering af ESANI A/S kapitalbehov, så selskabet snarest kan iværksætte sine anlægsplaner. Der er rigtig godt samarbejde imellem kommunerne, Grønlands Selvstyre, Nukissiorfiit og øvrige interessenter i dette projekt. Vi håber, at dette omfattende samarbejde på tværs af offentlige institutioner, også kan bane vejen for andre store tiltag i landet.

Qeqqata Kommunia har udover at deltage i ESANI A/S samarbejdet også arbejdet aktivt med Grønlands Selvstyre med at samle affald fra fjordene omkring Sisimiut, som snart bliver analyseret af Verdensnaturfonden WWF og internationale forskere. Samtidig har kommunalbestyrelsen tidligere bevilget en midlertidig ordning med forsendelse af affald fra Sisimiut til øvrige ledige forbrændingsanlæg i Grønland, som dog ikke kan tage imod affaldet pga. kapacitetsproblemer. Det bliver først muligt at gøre noget ved affaldet, når ESANI har bygget affaldshotellerne og forbrændingsanlæggene, også hvis man skal sende noget fra Kangerlussuaq – med kommunen eller Selvstyret som afsender.

Mvh.
Frederik Olsen
Formand for udvalget for teknik
Qeqqata Kommunia