airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ærespris 2019 for Maniitsoq Sammen med Kangaamiut, Napasoq og Atammik

Vi nærmer os nu årets sidste måned, og siden 1989 har der været tradition for, at Maniitsoq kommunalbestyrelse uddeler ærespris til een eller flere indstillede personer.
8. november 2019
 

Æresprisen uddeles i form af et diplom ledsaget af en pengegave fra "Fonden for Maniitsup Kommunea´s Ærespris".

 

Fondens formål er at skænke Maniitsup Kommunea´s ærespris til personer, som gennem særlig fortjenstfuld indsats har udvist interesse, flid og ini­tiativ indenfor Maniitsup Kommunea, og uddeling af ærespris sker een gang om året efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelser, ligesom kommunalbesty­relsen fastsætter æresprisens antal og pengegavens stør­relse.

 

Æresprisen vil atter blive uddelt i år, og i den anledning skal kommunal­besty­relsen herved opfordre enkeltpersoner, foreninger samt organisationer om at være med til at vælge æresprismodtagerne i 2019 og fremkomme med velbegrun­dede indstillinger til kommunalbestyrelsen.

 

Forslagene skal være kommunalbestyrelsen i hænde senest onsdag den

20. novem­ber 2019.

 

Tildeling af ærespris vil ske i december måned.

 

 

 

Med venlig hilsen

Malik Berthelsen

borgmester