airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Tildeling af Ærespris 2019 i Qeqqata Kommunia Maniitsoq

Den 5. december 2019 blev Ærespris 2019 tildelt til en borger som har markeret sig med sit arbejdsindsats for unge i Qeqqata Kommunia Maniitsoq. Fondens formål er, at skænke Qeqqata Kommunias ærespris for personer, som igennem særlig fortjenstfuld indsats har udvist interesse, flid og inititativ inden for Qeqqata Kommunia.
6. december 2019

I Maniitsoq blev æresprisen tildelt på baggrund af indkomne indstillinger, som i år tilfaldt en tømrer og leder på Pilersitsivik Karl Erik Karlsen på 65 år.Begrundelsen for indstilling af æresprisen er:
“Vedkommende har på grund af en mindre hjerneblødning måttet besluttet sig for at stoppe sit arbejde som selvstændig tømrer. Alligevel har han, som den person han er og ikke bare vil se til, at de unge går arbejdsledige på grund af lukningen af fabrikken i Maniitsoq, rettet henvendelse og kom med forslag til Kommunalbestyrelsen, som resulterede i opstarten af Pilersitsivik.

Vedkommende har stor interesse og hjerte for at arbejde med de unge, og er opsat på, at de unge udvikler og udviser engagement indenfor arbejdsmarkedet.

Efter etableringen af Pilersitsivik, har han fået flere familier og unge til at rykke sig, flere er startet i skolen, taget uddannelse, kommet i arbejde, højskoleophold og andet, hvor han har ændret livsforholde til noget positivt. Gad vide, hvor mange unge der har fået arbejde og uddannelse på grund af Karl Erik Karlsen.

Under overrækkelsen af æresprisen sagde borgmester Malik Berthelsen følgende: “Personer der er i arbejdsalder vil blive færre i fremtiden, og det er derfor vigtigt, at vi få alle unge i arbejde, hvis vores land ikke skal gå i stå. For at opnå dette, har vi i vores Kommune behov for flere personer som Karl Erik, som kan støtte de unge til at tro på sig selv”.

For yderligere information kontakt:
Bitten Heilmann
Centerleder, Majoriaq Maniitsoq