airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Planer om Nationalpark i Vestgrønland

Kommune Qeqertalik og Qeqqata Kommunia er sammen med WILD Nature Foundation blevet enige om at undersøge muligheden for oprettelsen af den første nationalpark i Vestgrønland. De 3 parter har fokus på et 5.795 km2 stort landområde omfattende Eqalummiut Nunaat og Nassuttuup Nunaa beliggende i de to kommuner
5. maj 2020

Grønlands 2. Nationalpark

De to borgmestre Ane Hansen og Malik Berthelsen fortæller, at idéen med en nationalpark er at sikre, at de naturmæssige værdier bevares for eftertiden og at lokalbefolkningen og turister får indsigt i de enestående naturforhold i området.

Naturfotografparret fra WILD Nature Foundation Uri og Helle Løvevild Golman har fotograferet i mange nationalparker i hele verden, herunder i verdens største nationalpark beliggende i Nordøstgrønland.

Uri og Helle Løvevild Golman undrer sig over, at Grønland med sit store landområde, der indeholder så meget fantastisk natur og enestående dyr kun har én nationalpark. Tilmed en nationalpark, der er vanskelig tilgængelig for både landets befolkning og turister. De fleste lande har flere nationalparker og arbejder løbende med at få oprettet nye nationalparker til glæde for dyrene, befolkningen og turister. Det er oplagt for Grønland at gøre det samme, udtaler bestyrelsesformand for WILD Nature Foundation Uri Løvevild Golman.

Allerede et Ramsar-område

De 3 samarbejdsparter vil i første omgang undersøge om det eksisterende Ramsar-område Eqalummiut Nunaat og Nassuttuup Nunaa kan blive Grønlands næste nationalpark.

Ramsar er en international konvention fra 1971, der beskytter vådområder og dets fugle. Rigsfællesskabet tiltrådte konventionen i 1977, og Hjemmestyret søgte i 1987 om at 11 områder rundt om i Grønland blev udpeget som Ramsar-områder. De blev godkendt året efter.

Borgmester Ane Hansen fortæller, at der er 4 Ramsar-områder i Kommune Qeqertalik, som dermed er den kommune med flest Ramsar-områder i Grønland. Gøres Grønlands største Ramsar-område på 5.795 km2 til nationalpark, er det Ane Hansens håb, at omverdenen får øjnene mere op for de store naturværdier og fugleliv, som er beliggende i Kommune Qeqertalik. Vi ved alle sammen, at en nationalpark er noget særligt, mens de færreste kender Ramsar-konventionen, så mange lande har kombineret Ramsar-områder og nationalparker, siger Ane Hansen.

Rensdyr og UNESCO verdensarven

Den mulige nationalpark vil dog ikke kun indeholde vådområder og et imponerende fugleliv. Området er også hjemsted for Grønlands største bestand af rensdyr samt landets største og vigtigste rensdyrkælvningsområder.

Borgmester Malik Berthelsen fortæller, at den mulige nationalpark delvist vil være overlappende med UNESCO verdensarvsområdet Aasivissuit-Nipisat i Qeqqata Kommunia, herunder hovedsitet og Grønlands mest kendte sommerjagtssted for rensdyr Aasivissuit. Rensdyrene har gennem årtusinder nydt godt af de gode natur- og vejrforhold tæt på Indlandsisen. Senest omfatter det også moskusokser.

For Qeqqata Kommunia er det vigtigt, at vi kan bevare en god og sund bestand af rensdyr og moskusokser i den kommende nationalpark. Det er udgangspunktet for den traditionelle jagtkultur og dermed UNESCO området, oplyser Malik Berthelsen.

De 3 parter er enige om, at den traditionelt bæredygtige jagt i området skal kunne fortsætte, samtidig med at nye naturformidlende /-baserede jobs etableres.

Det videre arbejde

De to borgmestre ser frem til at præsentere planerne på borgermøder og få input fra borgere, fangere og forskere til nationalparkidéen. I første omgang har de to kommunalbestyrelser i Qeqertalik og Qeqqata kommuner sagt god for i samarbejde med WILD Nature Foundation at undersøge mulighederne.

Borgmester Ane Hansen og borgmester Malik Berthelsen glæder sig til at starte en samarbejde for at styrke den traditionelle jagtkultur og udvikle naturturisme. Hvis der er opbakning til planerne i befolkningen, er det håbet, at Naalakkersuisut og Inatsisartut vil godkende oprettelsen af en nationalpark på Efterårssamlingen i 2021, slutter Ane Hansen og Malik Berthelsen.

Yderligere info:

Kommune Qeqertaliks borgmester Ane Hansen: tlf. (+299) 587661

Qeqqata Kommunias borgmester Malik Berthelsen: tlf. (+299) 525500

WILD Nature Foundations Direktør Irene Greve: tlf. (+45) 40107242

Kort med det mulige nationalparkområde Eqalummiut Nunaat og Nassuttuup Nunaa i Vestgrønland