airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Bekendtgørelse om tidligere start af garnfiskeri af fjeldørreder i 2020.

19. juni 2020

Hermed skal det meddeles, at garnfiskeri efter ørreder i forvaltningsområdet Sisimiut starter tidlige-re med start fra den 15. juni og slutter 30. juni.

Områder hvor der kan være garnfiskeri efter ørreder med tidligere start: Isortoq, bunden af Ikertuup Maligiaq samt Itinneq i Itilleq fjorden.

Det skal orienteres, at det kun er erhvervsfangere og erhvervsfiskere der må fiske efter ørreder med garn i ovennævnte tidligere start. Her skal erhvervsfanger beviset eller kystnær erhvervsfisker licens benyttes som licens. Det er et krav, at licensen skal medtages under ørredfiskeriet.

Den normale garnfiskeri efter ørreder starte den 1. juli og slutter 31. august for alle.

Med venlig hilsen

Qeqqata Kommunia