airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 56.

Kommuneplantillæg nr. 56 – etablering af hytter i Qeqqata Kommunia, er den 17. Juli 2020, godkendt endeligt af Borgmesteren på vegne af Kommunalbestyrelsen, hvilket herved bekendtgøres.
17. juli 2020

Planen understøtter, at der kan ske en øget anvendelse af det åbne land i overensstemmelse med Planstrategien 2018-2022 for Qeqqata Kommunia.

Planen skal sikre, at der på den ene side skabes støttepunkter for aktiviteter, på den anden side understøtte at adgangen og benyttelsen af det åbne land sker på en måde, så naturen og kulturminderne belastes mindst muligt og at eksisterende interesser tilgodeses samtidig med at hovedindtrykket vildmark bevares.

Planen kan ses/hentes her eller udleveres ved henvendelse til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Planafdelingen