airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Hærværk mod daginstitutioner


25. september 2020
Daginstitution Naja/Aleqa udsættes for hærværk.

Der har desværre, inden for de sidste 2 måneder, været omfattende hærværk på vores institution, hvor ti ruder er blevet knust. Seks af ruderne blev knust ved sidste hændelse. Hændelserne er ubehagelige, da vi til daglig arbejder med børn fra 0 til 6 år.

Dette medfører utryghed hos brugerne af daginstitutionen. Børnene kan hellere ikke forstå, hvorfor der er begået hærværk mod deres daginstitution og hvorfor der er rodet, hvor de ellers skal føle sig trygge.

Udskiftning af ruder indebærer mange udgifter. Udgifter til udskiftning af ruder og til rengøring er på nuværende tidspunkt løbet op på kr. 30.500, og der er stadigvæk flere ruder der skal udskiftes. Vi har været nødsaget til at bruge mange midler på reparationer, som vi ellers kunne have brugt på noget mere brugbart.

Vi vil meget gerne opfordre borgerne til at rette henvendelser til politiet, hvis de har kendskab til hændelsen eller har hørt noget, da vi ellers kunne have brugt midlerne til noget mere gavnligt for børnene og institutionen.

- Leder for den Integreret daginstitution Naja/Aleqa, Martha Lyberth Jensen.