airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Qeqqata Kommunia

Hvert år inden 1. oktober skal folkeskolerne aflevere en kvalitetsrapport til kommunalbestyrelsen.
11. december 2020

Med den fælles kvalitetsrapport ønsker administrationen at samle oplysningerne fra de enkelte skolers kvalitetsrapporter, så der dannes et samlet overblik over tallene.

I år har der lige som sidste år været særligt fokus på at nedbringe fraværet. Bl.a. blev det i februar indført, at forældrene allerede på elevens første fraværsdag skal kontaktes af skolen, hvis der ikke er givet en årsag til barnets fravær. Derudover arbejdes der fortsat med de 4 indsatsområder: 1) Respekt for skolen og hinanden, 2) Styrkelse af skolehjemsamarbejde, 3) Udvikling af undervisningen samt 4) Sprog og Internationalisering.

Formålet med kvalitetsrapporten er at sætte fokus på udviklingen på den enkelte skole. Kvalitetsrapporten er et værktøj, som skal sikre systematisk dokumentation og samarbejde mellem kommunalbestyrelsen, forvaltningen og skolerne om evaluering og udvikling af kvaliteten på den enkelte skole.

Læs den samlet kvalitetsrapport her:

Kvalitetsrapport 2019/2020