airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qeqqata Kommunia søger familiepleje/aflastningsfamilier

Er I som familie interesseret i at være familiepleje/aflastningsfamilie, kan I rette henvendelse til Børn- og Ungeafdelingen i Området for Velfærd i åbningstiden dagligt mellem kl. 10-15 eller ved telefonisk henvendelse på:

Sisimiut: Tlf. (+299) 86 74 37 hos Amalie Kleist mail amkl@qeqqata.gl
Maniitsoq: Tlf. (+299) 81 78 52 hos Lea Jessen mail leje@qeqqata.gl
19. maj 2021

Qeqqata Kommunia søger familiepleje/aflastningsfamilier 

Der er følgende arbejds- og ansvarsopgaver ved at være familiepleje/aflastningsfamilie:

En almindelig plejefamilie er en plejefamilie, som modtager et barn eller flere børn, med det formål at varetage barnets tarv, og hvor familiepleje/aflastningsfamilien modtager plejevederlag eller akut/aflastningsvederlag for pasning af plejebarnet/børn i hjemmet og har valgt at have fuldtidsbeskæftigelse uden for hjemmet.

Der skal følgende til for at kunne være familiepleje/aflastningsfamilier:
• Ren straffe- og børneattest for alle voksne husstandsmedlemmer
• At der gives samtykke til kontrol hos lægen, da Området for Velfærd skal have helbredsmæssige oplysninger
• Trygge hjemlige opgivelser, uden noget som helst misbrug af nogen art i hjemmet
• At I kan samarbejde med Området for Velfærd og plejebørnenes biologiske familier
• At I har overskud til at dække børnenes behov
• At I er åbne og samarbejdsvillige
• At I har erfaring med pasning af børn

Der er bl.a. følgende opgaver med at have plejebørn i sit hjem:
• At behandle et barn som éns eget barn og varetage barnets tarv
• At møde til daginstitutions- eller skole møder
• At rådgive barnet med hensyn til dagligdags gøremål og oplære barnet i et liv med tryghed
• At sætte grænser for barnet og skabe trygge omgivelser for barnet

Oplysninger om aflønning som familiepleje/aflastningsfamilier:
Almindelig plejefamilie modtager kr.5.280,00 pr. måned som aflønning pr. barn. Endvidere ydes der kr.1.280,00 kr. til kostpenge og barnet modtager tøj og lommepenge kr under 16 år kr. 54,57 pr døgn og 16-18 år kr. 64,04 pr. døgn om måneden. Plejevederlag kan forhøjes efter særlige omstændigheder. Der kan også blive tale om akut/aflastningsvederlag.