airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Overvejende stærk og robust befolkning i Qeqqata Kommunia

Center for folkesundhed i Grønland har arbejdet videre med de indsamlede data fra den store folkesundhedsundersøgelse i 2018 og som blev offentliggjort i 2019.
Således har centeret udarbejdet kommunale sundhedsrapporter.
13. januar 2022

Her er et udtræk af folkesundhedsrapporten om borgerne i Qeqqata Kommunia: 

• I Qeqqata Kommunia var der flere deltagere, der var mentalt robuste sammenlignet med hele landet.
• Der blev ikke fundet forskelle mellem kommunen og hele landet med hensyn til alkoholforbrug, men der blev fundet en bekymrende tendens angående de unges for-brug af alkohol.
• Dertil var der en lidt større andel deltagere i Qeqqata Kommunia, der var hårdt fysisk aktive om sommeren sammenlignet med hele landet, og ellers var niveauet af fysisk aktivitet det samme.
• Der var flere af deltagerne i Qeqqata, der følte, at der var god mulighed for at være fysisk aktiv i kommunen sammenlignet med alle landets kommuner.
• Der var ingen forskelle at se for de kulturspecifikke indikatorer for helbred.

Læs hele sundhedsrapporten for Qeqqata Kommunia her.