airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Midlertidige omprioriteringer i hjemmehjælpen i Maniitsoq

Den nuværende corona-situation sætter begrænsninger på hjemmehjælpen, som i en midlertidig periode bliver nødt til at omprioritere deres ressourcer, så borgerne med størst behov får assistance først.
18. januar 2022

Der vil man i næste periode indtil der meldes andet ud være fokus på borgere der har bevilling til:

  • Medicinbox
  • Mad
  • Personlig hygiejne og toiletbesøg
  • Støttestrømper
  • Borgere med nødkald
  • Indkøb (til borger som bor alene)

Borgere med andre bevillinger kan i perioden opleve en smule forringet service, men har som altid mulighed for at kontakte hjemmehjælpen døgnet rundt på vagtmobilen tlf. +299 817851