airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Apollonie skal fremme gode og sunde rammer for børn og unge i kommunen

16. februar 2022

Qeqqata Kommunia har en vision og ambition om at sikre et inkluderende og sundt miljø for børn og unge, der også indbefatter aktivt og engageret fritidsliv. Grønlands Idrætsforbund (GIF) har en vision om at Grønland skal være verdens mest fysisk aktive land i 2030.

Det har fået parterne til at slå sig sammen i en visionsaftale der skal gælde i perioden 2022-2025 med henblik på forlængelse. Aftalen kom i stand i starten af november 2021.

Nu har Qeqqata Kommunia og GIF i henhold til aftalen ansat personen der skal koordinere og fremme indsatserne for at sikre gode og sunde rammer for børnene og de unge i Qeqqata Kommunia.

Det er 34-årige Apollonie Kreutzmann, der er uddannet folkeskolelærer og derudover er nyudklækket kandidat i humanistisk samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab fra Københavns universitet.

Det er et kæmpe projekt der kommer under Apollonies kyndige vinger. Et projekt der forudsætter et godt og tæt samarbejde med alle involverede parter, især frivillige kræfter, der gerne vil afsætte tid til at give deres bidrag til at projektet i den anden ende kan være med til at udklække unge, selvsikre, robuste og stærke unge mennesker, der er parat til at erobre verden.

Borgmester Malik Berthelsen (S) udtaler følgende:

- I Qeqqata Kommunia er det i forvejen gratis for alle børn at deltage i idrætsaktiviteter, men med dette skridt, er det vores håb at implementeringen af visionsaftalen kan komme mange flere børn og unge til gavn. Vi ønsker at understøtte forældrene i deres bestræbelser på at det skal gå godt for børnene og de unge mennesker, og vi er overbevist om at gode muligheder for sundt, aktivt og trygt fritidsliv kommer børnene og de unge til stor gavn, så jeg ser frem til at følge Apollonies arbejde og håber selvfølgelig at vores borgere giver deres opbakning til projektet.

Formanden for bestyrelsen i Grønlands Idrætsforbund, Nuka Kleemann udtaler følgende:

- Vi ved, at den lokale tilknytning og at have fingeren på pulsen i forhold til, hvad der sker i foreningerne og i bymiljøet i de forskellige byer og bygder, har rigtig stor betydning for, om vi får succes med vores indsatser mod en mere aktiv befolkning. Derfor giver det så god mening med denne fælles ansættelse af Apollonie, som skal skabe endnu bedre sammenhæng mellem arbejdet i Grønlands Idrætsforbund og de lokale behov og ønsker i Qeqqata Kommunia, siger Nuka Kleemann, formand i Grønlands Idrætsforbund.

Projektet er opdelt i fem delmål:

  • At skabe sammenhæng og en flydende overgang fra skole til fritid i samarbejde med det eksisterende forenings- og fritidsliv, virksomheder og andre interessenter og samarbejdspartnere.
  • At styrke frivilligheden i Qeqqata Kommunia og sikre et samlet og koordineret fritidsområde
  • At udbyde organiserede fritidstilbud, der er opbygget i dialog med børnene og tager afsæt i lokale muligheder, styrker og værdier
  • At flere børn og unge engagerer sig i organiserede fritidsaktiviteter
  • At udbyde familievenlige aktiviteter